Soloarbete för Säpos livvakter kan kosta 2 miljoner

2017-12-08 11:35 Calle von Scheele  
Säpos beräknar att förbudet mot ensamarbete innebär att ytterligare 40 livvakter måste rekryteras, under de två kommande åren. Foto: Sam Edwards / Caiaimage /IBL Bildbyrå

Arbetet som livvakt kännetecknas av en mycket hög risk att skadas eller kanske dödas i tjänsten. Det skriver Arbetsmiljöverket i sitt yttrande till Kammarrätten i Stockholm. Där fortsätter striden med Säpo om de ensamarbetande livvakterna. Verket vill ha ett förbud med vite på 2 miljoner kronor.

Striden började med en 6:6a-anmälan från Säpos eget huvudskyddsombud. Den ledde till Arbetsmiljöverkets förbud, som åtföljdes av ett vite på 2 miljoner kronor vid överträdelser.

Även om Säpo fick lång tid på sig att ställa om till dubbelbemanning överklagades föreläggandet till Förvaltningsrätten. Säpo vann. Soloarbetet kunde fortsätta.

Förvaltningsrätten konstaterar i sin dom att det inte ”regelmässigt kan anses föreligga en påtaglig risk för våld eller hot om våld” när Säpo-anställda som arbetar som personskyddskoordinator går i tjänst som livvakt. Arbetsmiljöverkets förbud stod inte i proportion till riskerna.

Både Polisförbundet och Arbetsmiljöverket har överklagat beslutet. Nu har Arbetsmiljöverket gjort klart sina yrkanden och lämnat in dem till Kammarrätten.

I tvisten figurerar både befattningen personskyddskoordinator, den som administrerar och implementerar skyddsåtgärder, och livvakt. Det kan vara samma person som växlar mellan de båda uppdragen.

Livvaktsarbete är alltid kopplat till risk för våld eller hot om våld, konstaterar verket. ”Detta eftersom livvaktsarbetet inte blir aktuellt i annat fall än när skyddspersonen efter en kvalificerad avvägning har bedömts ha en tydligt förhöjd sannolikhet att utsättas för just våld eller hot om våld”, skriver verket.

I sådana lägen är livvaktens uppdrag att avvärja hotet mot skyddspersonen.

”Risken för skada – som för livvakten även kan medföra livslånga men eller dödsfall – kan och bör då minimeras så långt som möjligt”, skriver Arbetsmiljöverket och anser att föreläggandet inklusive 2 miljoner i vite står i proportion till riskerna.

Säpo hävdade i Förvaltningsrätten att livvakter på uppdrag aldrig behövt dra sitt skjutvapen eller använda batong och pepparsprej i skarp läge. Arbetsmiljöverket invänder med argumentet att skyddsombudet på Säpo bedömer att det sker flera tillbud i veckan.

”Arbetstagare som har att utföra livvaktsuppdrag har således en annan bild av riskerna vid det aktuella arbetet än den som förmedlas av Säpo”, konstaterar verket.

Arbetsmiljöverket betonar också att det inte är bara faran för skyddspersonen som ska bedömas av Säpo. Utan livvakternas arbetsmiljö måste bedömas för sig.

”I ett skarpt läge är det livvakten och inte skyddspersonen som ska träda fram och möta faran. Riskbilden som är relevant för skyddspersonen kan därför inte automatiskt ses som identiskt med riskbilden för den ensamarbetande livvakten”, skriver Arbetsmiljöverket.

En vägledande domstolspraxis av vilken risknivå som är en påtaglig risk och hur proportionalitet ska bedömas r det till exempel gäller viten behövs, enligt verket.

Tvisten gäller paragraf 8 i Arbetsmiljöverkets föreskrift om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2). Om arbetet innebär påtaglig risk för våld eller hot om våld får det inte utföras som ensamarbete, enligt föreskriften.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen