Skyddsstopp infört på Södersjukhusets akut

2017-12-04 16:32 Lennart Lundquist  

(Uppdaterad) Skyddsombuden har stoppat arbetet på Södersjukhusets akutmottagnings kemsaneringsstation i Stockholm.

På sjukhuset finns en stor anläggning för att sanera kemskadade. Kemsanering innebär att vårda en person som utsatts för farliga ämnen som frätande syra, giftig gas eller radioaktivitet.

Enligt Vårdförbundets, Kommunals och Läkarförbundets skyddsombud har ”flera flagranta fel observerats” vid den senaste tidens saneringar.

”Fel som, om det skulle vara mera potenta ämnen, hade resulterat i att personal hade blivit kontaminerade och då ådragit sig skador”, skriver skyddsombuden.

Skyddsombuden listar tre orsaker till varför det blivit så:

Sjukhuset kan inte upprätthålla en bra kompetens i ämnet.

Kommunikationsproblem mellan de som sanerar och de som leder saneringsarbetet är ”i bästa fall dålig”. Utrustningen är dessutom omoderna.

Avsaknaden av ett formellt uppdrag. ”Det finns således ingenting i nuläget som förbinder sjukhuset att upprätthålla den nuvarande kapaciteten”, enligt skyddsombuden.

Enligt skyddsombuden är dessa tre punkter sammantaget en så stor brist att Södersjukhuset inte längre ska genomföra kemsanering. Personalens säkerhet kan inte längre garanteras.

”Förslaget från vår sida är att Stockholms läns landsting meddelas att Södersjukhuset på obestämd tid ej längre kan utföra kemsanering innan dessa problem är åtgärdade”, skriver skyddsombuden.

 

Kommentar från arbetsgivaren:

"Skyddstopp i kemsaneringsstationen på Södersjukhuset hävt"

"27 november lade skyddsombuden för Vårdförbundet, Kommunal och SACO på Södersjukhusets akutmottagning ett skyddsstopp på sjukhusets kemsaneringsstation. Grunden för skyddsombudens beslut var brister som observerats i samband med skarp användning av saneringsstationen. Dessa brister skulle ha inneburit ett hot mot arbetsmiljön om saneringen omfattat potenta ämnen.

Arbetsgivaren tog skyddsstoppet på största allvar då Södersjukhuset har ett uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) att driva saneringsstationen. Skyddsstoppet påverkade således inte bara Södersjukhuset, utan även SLL:s beredskap att omhänderta personer efter olyckshändelser med behov av sanering.

En plan för grund- och repetitionsutbildning av akutmottagningens personal under 2018 togs fram. Vid möte med skyddsombuden den 5 december enades arbetsgivaren med skyddsombuden om en snabb repetitionsövning av personalen under december. Vid mötet presenterades även en plan för uppdatering av utrustning och material i saneringsstationen.

Mötet avslutades i enighet och skyddsombuden beslöt vid sittande bord att häva skyddsstoppet."

Lennart Lundquist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö