Skyddsombudet: Lågaffektivt metod ledde till våldsvåg

2019-02-20 17:13  

Skolledningen på en grundskola i Spånga vill att personalen använder ”lågaffektivt bemötande” mot elever som missköter sig. Skyddsombudet vill stoppa metoden eftersom det ska ha lett till mer hot och våld och rapporterar ett 50-tal incidenter senaste halvåret.

Metoden innebär att personalen ska bemöta utåtagerande elevers starka känslor med lugn och på så sätt få eleverna att bli lugnare.

Nu kräver skyddsombudet från Lärarnas Riksförbund på Hjulsta grundskola att Arbetsmiljöverket ingriper med ett föreläggande eller förbud mot den här metoden. Enligt skyddsombudet har detta sätt att bemöta, med lugn och utan att skälla på stökiga elever, lett till en ”explosion av hot- och våldsincidenter”.

Läs mer: ”Fortsätt kartlägga hot och våld på Hjulstaskolan!”

Skyddsombudet skickar med en lista med cirka 50 incidenter (se nedan) med våld och hot som inträffat under det senaste halvåret. Stenkastning, cykling inomhus, personal som knuffats, välta bänkar, sparkar och hot om våld är bara några av de obehagliga upplevelser som personalen rapporterat.

Hot och våld-incidenter Hjulstaskolan

2018-09-01 Skadad rygg: elev knuffade med en bandyklubba efter nej på ett önskemål.

2018-09-21 Elev hotar slå: elev hotar slå personal på fritids när han inte får spela biljard efter att ha förstört bordet.

2018-09-07 Lärare knuffad: elev knuffar en lärare bakifrån, tre möjliga elever, ingen erkänner.

2018-09-21 Stryptag: elev i åk 5 som inte hör till klassen har släppts in av någon i klassen. Eleven som inte hör dit går fram till en elev i

klassen, tar stryptag och håller upp honom i luften. Läraren sliter bort eleven och får ut honom från klassrummet.

2018-09-24 Skadat hand av elever: två elever "skojbrottas" på väg in i klassrummet. Jag försöker att få ut dem igen för att de ska gå in

på ett lugnt sätt. Högerhanden hamnar mellan en av eleverna och dörrkarmen. Handen svullnar upp och gör väldigt ont.

2018-09-25 Stenkastning: två lärare går med ca 30 elever för att ha orientering. Plötsligt kommer det stenar flygande bakifrån,

inga små stenar, utan en del stora som en knytnäve. Om någon hade blivit träffad hade det gått riktigt illa.

2018-09-25 Utsatt för våld av elev: jag ville prata med en elev som hade betett sig illa under lektionen. Jag ställde mig i vägen när

eleven ville lämna klassrummet. Först försökte han tränga sig förbi, sedan gav han mig två knytnävsslag, ett på armen och

ett i anskitet.

2018-08-29 Elev hotar lärare att hon ska dö

2018-09-27 Cykling inomhus: sitter i min sal och ser en elev cykla förbi i full fart. Vi är flera lärare som försöker få honom att gå ut med

cykeln men eleven försöker bära upp den till nästa våning. Eleven är oförskämd, hotar och är aggressiv.

2018-09-12 Elev hotar slå: elev hotar slå personal och andra elever.

2018-09-24 Vältning av bänkar: två elever är upprörda över att de måste ha lektion när parallellklassen har fått håltimme. De blir båda

våldsamma, den ena välter tre bänkar, den andre välter en.

2018-09-25 Våldsam elev: elev i åk 8 tränger sig in på lektion i en åk 7, läraren försöker hindra honom men hinner inte. Eleven skriker

och härjar tillsammans med elever från åk 7 och vägrar gå därifrån.

2018-09-24 Kränkning: elev börjar skrika och bråka när han påstår att läraren har utlovat film. När läraren säger nej skriker han "djävla

bög" och går därifrån.

2018-10-01 Skadegörelse av möbler: elev vägrar att arbeta på en lektion. Efter halva lektionen kastar han en bänk över klassrummet

så att den går sönder.

2018-10-01 Våldsam elev: en elev tränger sig in ett klassrum med våld där han inte ska vara. Eleven är otrevlig och hotfull

och vägrar att gå ut.

2018-10-04 Spark mot personal: lärare blir sparkad på höften av en elev.

2018-10-04 Elev tränger sig in i annan klass´klassrum

2018-10-05 Hot om våld och kränkningar: eleven hotar mig med att bli skjuten, påstår sig ha tillgång till vapen. Om jag lämnar skolan

ska det hända otrevliga saker. Andra muntliga hot, knuffad, hindrad att förflytta mig, skrik i mitt öra. Eleven är upprörd

över att hans Ipad ska tas in pga att han har missbrukat den.

2018-10-04 Elev tar strypgrepp på annan elev: elev tränger sig in i klassrummet och tar strypgrepp på annan elev. Vi är två pedagoger

som försöker få honom att släppa, till slut lyckas vi.

2018-10-09 Elev tränger sig in i annan klass´ klassrum: elev i åk 9 tränger sig in i mitt klassrum och vägrar att gå ut. Är oförskämd

och stör. Jag får hjälp av tre kollegor och till slut får vi ut honom.

2018-10-09 Elev har kniv i skolan: en elev som går bakom mig i trappan tappar en mattkniv som jag beslagtar.

2018-10-10 Elev tränger in i mitt klassrum och förstör undervisningen: tre elever från andra klasser tränger sig in i mitt klassrum. De

orsakar kaos och vägrar att gå ut. Efter en halvtimme avbryter jag lektionen i förtid.

2018-10-10 Fysisk konfrontation: två elever har trängt sig in på en bildlektion, läraren behöver hjälp med att få ut dem. När jag ber

eleven gå ut, hotar han att han ska knuffa mig, vilket han också gör och går längre in i klassrummet. Vi är till slut fyra vuxna

i klassrummet innan vi får ut dem.

2018-10-11 Elev knuffar omkull mig: två elever från åk 7 tränger sig in i mitt klassrum och knuffar omkull mig. Jag ör benskör, så

konekvenserna hade kunnat bli förödande. Det behövs hjälp utifrån för att de ska gå.

2018-10-15 Elev skadar min arm: elev springer över mig in i matsalen och skadar min arm.

2018-10-16 Fysisk konfrontation: två flickor i åk 9 skrattar åt en flicka i åk 8 bakom min rygg i cafeterian. Den yngre flickan blir arg och

situationen blir aggressiv och våldsam. När den yngre flickan ska gå kastar hon stolar och slår till en kaffekopp. Jag får

varmt kaffe på benet och i anskitet. Det gör ont.

2018-10-16 Elev kastar varmt kaffe i mitt ansikte: en elev blir arg på en annan elev och kastar en kopp med hett kaffe i anskitet på en

annan elev som delvis träffar mig i ansiktet.

2018-10-16 Oönskat beteende i klassrum: tre elever stör och vill inte arbeta. En av dem håller på med sin mobil som jag tar hand om.

Eleven hotar då med att slå sönder hela salen om jag lämnar den till rektorn.

2018-10-17 Bankande på fönster: tre elever står och bankar allt de orkar på vårt kalssrumsfönster.

2018-10-18 Insläpp vid matsal, hotfull situation: en elev vill komma in i matsalen med jackan på. Vi försöker hindra honom och då blir

han hotfull och aggressiv. Det behövs fem lärare och 10 minuter innan han går därifrån.

2018-10-18 Våldslek i korridor: under pågående lektion är det sex elever i åk 8 som stökar och stör, och kastar sig mot väggen. Det

skakar så mycket att jag är rädd för att Active Boards-duken som vi tittar på ska ramla ner. Jag får dem att gå därifrån efter

ett tag.

2018-10-05 Skadad handrygg vid handgemäng(våldsamt skojbråk) mellan elever

2018-10-25 Elev knuffar in mig i väggen: jag står i dörren till matsalen. En elev i åk 9 knuffar mig med kraft bort från dörröppningen så

att jag slår bakhuvudet i väggen. Eleven fortsätter in och tar mat.

2018-11-12 Elev slår lärare: en elev i åk 8 slår på min hand när jag tar ut hörlurarnatill elevens Ipad. Jag har sagt till eleven flera gånger innan dess.

2018-11-15 Hot: en elev tränger sig in på min lektion med våld. Jag ringer efter hjälp och eleven hotar med att han ska hugga mig om

jag begär hjälp.

2018-11-27 Fysisk konfrontation: en elev vill komma in i Studions klassrum. När han inte får det börjar han knacka på dörren och skrika

åt eleverna inne i klassrummet att öppna. En elev går ut till toaletten, då knuffar eleven som är utanför mig med all kraft

åt sidan. Det står ett skåp bakom mig som jag flyger in i.När eleven som har varit på toaletten kommer tillbaka försöker jag

stänga dörren bakom honom men blir återigen knuffad, till slut lyckas jag få ut eleven som inte ska vara där.

2018-11-29 Hot: en elev hotar att slå mig för att det är orättvist att han måste jobba eftersom den andra klassens lektion har blivit inställd.

2018-12-06 Elev hotar lärare: en elev vill inte arbeta utan spelar spel på sin Ipad. När jag försöker ta den så hotar han med att han vet

vad jag heter och att jag ska passa mig, han kommer att vänta på mig ute på torget.

2018-12-14 Hot: en elev sparkade en fotboll hårt inomhus och bland andra elever. När jag tog upp bollen går han tätt inpå mig med

diverse hotfulla gester, miner och kommentarer, "vem tror du att du är".

2018-12-14 Störande av lektion: elever kommer in från andra klasser, en av dem går fram till en elev i klassen och är mycket hotfull.

Han tar tag i honom och försöker fösa honom ut från klassrummet.

2018-12-19 Hot och våld: två elever tränger sig in i mitt klassrum. De går ut efter ett tag, men den ena säger "vi väntar på dig utanför".

2018-12-20 Välter bänkar: tre elever kommer in på minlektion och välter var sin bänk. Eleverna uppträder mycket hotfullt och är

mycket otrevliga.

2019-01-10 Slagsmål: en elev slår en annan med öppen handflata i nacken. Trots tillsägelse från mig gör han om det 10 minuter senare.

Den andre eleven blir arg och puttar till den förste. Den förste hoppar då på den andre och försöker bita honom i halsen.

Stolar har vält omkull och bänkarna är i oordning.

2019-01-14 Våldsam elev: två elever försöker tränga sig in i klassrum där de inte ska vara.

2019-01-14 Obehöriga elever: tre elever tränger sig in, stör ordningen, klottrar på tavlan och vägrar att gå ut.

2019-01-17 Intrång i klassrum under lektionstid: elever tränger sig in klassrum där de inte ska vara och vägrar gå ut.

2019-01-28 Elever tränger sig in i lärarrum: elever tränger sig in lärarummet och omkring på stolar med hjul och vägrar att gå ut.

2019-01-30 Elever tränger sig in i lärarrum: elever tränger sig in lärarummet igen och omkring på stolar med hjul och vägrar att gå ut.

2019-01-31 Hot mot personal: elev kommer ut från ett EHT-möte. Han knuffar en personal i ryggen bakifrån och skriker jävla

golare till personalen. Han säger att han ska knuffa igen och att han ska skjuta båda från personalen som var på plats,

och riktar två fingrar mot dem.

2019-02-06 Störande av lektion: elev knackar på dörren och skriker genom dörren.

2019-02-06 Elev hotar personal: elev blir arg på en personal och hotar med att "hon ska få se vad han ska göra med henne".

Birgitta Ländin

Ann Olrin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö