Arbetsmiljö

Skolverket om nya kursplanen: ”Vi tittar på det igen”

Både från fackligt håll och från arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv kommer kritik mot Skolverkets förslag att stryka arbets­livs­frågorna från samhällskunskapen. Foto: Henrik Montgomery/TT
Både från fackligt håll och från arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv kommer kritik mot Skolverkets förslag att stryka arbets­livs­frågorna från samhällskunskapen. Foto: Henrik Montgomery/TT
Mattias Samuelsson.
Mattias Samuelsson.
Johan Olsson. Foto: Svenskt Näringsliv
Johan Olsson. Foto: Svenskt Näringsliv
Anna Westerholm. Foto: Skolverket
Anna Westerholm. Foto: Skolverket

I Skolverkets förslag på ny kursplan har undervisningen om arbetslivet strukits. Svenskt Näringsliv och LO är kritiska. – Vi kommer att titta ett varv till på det, säger Anna Westerholm på Skolverket.

Publicerad

Det var i slutet av september som Skolverket skickade de omgjorda kursplanerna på remiss. I kursplanen för samhällskunskap för årskurs 7 till 9 hade punkten som handlar om arbetsmarknaden och arbetslivet tagits bort – en ändring som höll på att gå under radarn för flera arbetsmarknadsorganisationer.

– Vi ser allvarligt på att punkten tagits bort. Arbetslivets villkor är inte ett randfenomen i människors liv, utan en central del i deras vardag. Det är fundamentala kunskaper i vuxen­livet, säger Mattias Samuelsson, utredare med ansvar för utbildningsfrågor på LO.

Varken TCO, Saco eller LO fick någon formell begäran om att ge synpunkter på remissen. På LO noterades ändringen tack vare ett nyhetsbrev från Skolverket – strax innan remisstiden gick ut. Organisationen lämnade in ett spontant remissyttrande, vilket också bland annat Handelsanställdas förbund och Transportarbetareförbundet gjorde.

Svenskt Näringsliv fick däremot en formell begäran att inkomma med synpunkter.

– Vi är oroliga för strykningen. Eleverna behöver mycket mer kunskaper om arbetsmarknaden och arbetslivet, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

Han poängterar att undervisning om arbetslivet behövs i årskurs 7 till 9, till exempel inför praoperioden och gymnasiets yrkesprogram.

Punkten som strukits innehåller olika arbets­livs­frågor och lyder så här: ”Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.”

Arbetsmiljöverket fick också en formell begäran att lämna synpunkter, men hade inte märkt att kunskap om arbetsmarknaden fallit ur kursplanen förrän Arbetarskydd tar kontakt.

– Det är bara att säga som det är. Vi har missat det, säger Kristian Hansson och fortsätter:

– Det är klart att det bör finnas kvar i skolan.

Arbetsmiljöverket kommer nu att framföra sina synpunkter till Skolverket i ett kompletterande remissvar.

Enligt Skolverket är orsaken till förslaget på strykningen att ämnet samhällskunskap är överlastat för årskurs 7 till 9.

– Vi har nu fått in synpunkter på remissen. Vi kommer att titta på det ett varv till, säger Anna Westerholm, chef för avdelningen för läro­planer på Skolverket.

Hon förklarar att tanken var att undervisningen om arbetslivet skulle tas upp under punkten globaliserad ekonomi i ämnet samhällskunskap. Punkten lyder så här: ”Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.”

– Vi medger att det inte blir tillräckligt tydligt, och vi kommer naturligtvis att titta på det igen, säger Anna Westerholm.

Arbetsplatsolyckorna bland unga har ökat med 20 procent sedan 2014. Arbetsmiljö­verket säger att det främst beror på bristande introduktion och handledning. Hur ser ni på Skolverket på ungas behov av kunskap om arbetslivet?

– Det är viktigt, men vi måste balansera undervisningsutbud och timmar.

Om inte skolan lär ut dessa kunskaper, vem ska då göra det?

– Skolan har sin del av ansvaret för att rusta eleverna för både arbetsliv och vidare studier. Det ser vi självklart. Men vi är inte ensamma.

Både från fackligt håll och från Svenskt Näringsliv har det kommit kritik mot strykningen. Hur ser ni på det?

– Det är en väldigt stor och viktig synpunkt, säger Anna Westerholm.

Hon förklarar att det är en miss i arbetet att inte till exempel LO och flera andra organisationer på arbetsmarknaden fått en formell begäran om synpunkter på förslaget.

– Vi är tacksamma att LO och flera andra fackförbund har lämnat spontana remissvar.

Skolverket går nu igenom svaren och lämnar sitt slutliga förslag på ny läroplan till regeringen i mitten av december.

Ny kursplan till hösten 2020

• Arbetet med att ta fram förslag på nya ämnes- och kurs­planer började 2018.

• Målet är att ämnenas syfte och centrala innehåll ska få ett tydligare fokus i lärares undervisning.

• Skolverkets förslag gick ut på remiss i slutet av september i år och svarstiden gick ut i slutet av oktober.

• Myndighetens förslag skickas till regeringen i mitten av december i år.

• Regeringen fattar beslut 2020.

• Om regeringen beslutar det, gäller de reviderade kurs- och ämnesplanerna från och med hösten 2020.

Källa: Skolverket.