Arbetsmiljö

Sämre försäkringsskydd vid hemarbete

Anställda kan ställa krav på arbetsgivaren att få en ergonomisk arbetsplast även vid hemarbete. Däremot är det inte säkert att arbetsgivaren är skyldig att ersätta arbetstagaren vid skador efter en olycka på hemmaplan under arbetstid. Foto: Jessica Gow/TT
Anställda kan ställa krav på arbetsgivaren att få en ergonomisk arbetsplast även vid hemarbete. Däremot är det inte säkert att arbetsgivaren är skyldig att ersätta arbetstagaren vid skador efter en olycka på hemmaplan under arbetstid. Foto: Jessica Gow/TT

Hemarbete under coronakrisen kan ha många fördelar. Men vet du att ditt försäkringsskydd är sämre hemma än på jobbet? − Olyckor som beror på 'livets dagliga faror i hemmet' omfattas inte av skyddet, säger Niklas Selberg, forskare inom arbetsrätt.

Publicerad

Pandemin har fått många företag att ställa om verksamheten och Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt hemarbete under hösten för dem som kan. Enstaka dagar är en sak, men när det som nu handlar om långa perioder borta från kontoret – vem har ansvaret för arbetsmiljön?

− Grundregeln att arbetsgivaren har allt ansvar att undanröja källor till ohälsa och olyckor på arbetsplatsen gäller även hemma. Den regeln kan man inte avtala bort, säger Niklas Selberg, forskare på juridiska institutionen vid Lunds universitet.

Men reglerna är inte utan undantag och Niklas Selberg konstaterar att arbetsmiljöskyddet trots allt är sämre för dem som arbetar hemma.

Olycka under arbetstid

− Nästan alla skador till följd av olyckor som sker på arbetet under arbetstid kommer att uppfattas som en arbetsskada. I hemmet är utgångspunkten lite tvärtom, säger Niklas Selberg.

Det beror på en ålderdomlig formulering i lagen som utformades i en tid när hemarbete inte var särskilt vanligt och möjligheterna till det var små.

− Olyckor som beror på 'livets dagliga faror i hemmet' omfattas inte av skyddet, säger Niklas Selberg.

Det handlar bland annat om att det inte anses rimligt att arbetsgivaren ska bära ansvaret om de anställda ramlar när de exempelvis byter gardiner i det egna hemmet.

Så, när du bränner dig på kaffebryggaren eller halkar på golvet och gör dig illa i arbetsgivarens lokaler kommer det i de allra flesta fall att ses som arbetsskador. Sker samma sak i hemmet är det en annan sak på grund av undantagsregeln.

För att en olycka som sker i hemmet ska klassas som en arbetsskada behöver den anställda bevisa att olyckan skedde på grund av något som gjordes i arbetsgivarens intresse, enligt Niklas Selberg.

Ergonomisk arbetsplats

Det spelar ingen roll vem som har tagit initiativet till hemarbete, om det är arbetsgivaren eller arbetstagaren. Arbetsgivaren har ändå huvudansvaret för arbetsmiljön och ska se till att den anställda har en ergonomisk arbetsplats och förse med relevanta arbetsredskap.

− Arbetsgivaren bör se till att det finns en lämplig sittplats, lämplig belysning, ergonomisk stol och sådana saker, säger Niklas Selberg.

Det är sådant den anställde kan kräva. Men det är också upp till var och en att säga till vad som behövs, om något inte fungerar i arbetsmiljön hemma och sedan använda de redskap som arbetsgivaren tillhandahåller.

Samarbetet viktigt

När det gäller ventilation och buller, som arbetsgivaren i normalfallet ansvarar för, blir det mer gränsdragningsproblematik. Om grannen renoverar – vad ska man göra?

− Där kan man nog inte kräva exakt samma nivåer, om det skulle vara dåligt hemma, säger Niklas Selberg.

Men tiden är en faktor när det handlar om hemarbetssituationen.

− Ju starkare arbetsgivarkravet är på hemarbete och ju längre tid det ska vara desto högre krav på arbetsgivaren kan arbetstagaren ställa, säger Niklas Selberg.

Men hemarbete kan också på vissa sätt göra det svårare för arbetsgivaren att leva upp till sitt ansvar. Hemmet är en privat sfär och varken Arbetsmiljöverket eller chefen kan tvinga sig in.

− Samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren är viktigt för att man ska kunna ha hemarbete i praktiken, säger Niklas Selberg.

Helena Wande/TT