Så många fler miljoner kräver Arbetsmiljöverket

2019-03-26 13:59 Jonna Söderqvist  
”Vi har behov resursförstärkning, för att kunna fullgöra vårt nuvarande uppdrag”, skriver Arbetsmiljöverket i budgetunderlaget. Foto: TT-Bild

Arbetsmiljöverket behöver ytterligare 31 miljoner kronor för 2020 för att kunna sköta sitt uppdrag. Annars måste myndigheten göra besparingar och sänka ambitionsnivån. Det visar myndighetens budgetunderlag för de kommande åren.

I början av mars lämnade Arbetsmiljöverket sitt budgetunderlag för åren 2020 till 2022 till regeringen. Verket önskar få ytterligare 31 miljoner kronor för nästa år. Verket beräknar också att det behöver 60 miljoner kronor både år 2021 och 2022.

”Vi har behov resursförstärkning, för att kunna fullgöra vårt nuvarande uppdrag.”, skriver Arbetsmiljöverket i budgetunderlaget.

Arbetsmiljöstrategin för det moderna arbetslivet 2016-2020 är vägledande för myndighetens verksamhet. Av de 31 miljonerna för nästa år skulle 10 miljoner användas till att utveckling av inspektionsverksamheten, 7 miljoner till marknadskontrollen av till exempel maskiner, personlig skyddsutrustning och tryckkärl, 5 miljoner till arbetet med nollvisionen, 4 miljoner till arbetet med den nya regelstrukturen, 3 miljoner till digitala lösningar och 2 miljoner till osund konkurrens.

Läs mer: Arbetamiljöverket tvingas banta antalet inspektörer

Enligt myndigheten tvingades den bromsa kostnaderna förra året. Det ledde bland annat till att ingen arbetsmiljöriksdag hölls 2018. Verket kunde inte heller kommunicera som planerat om sitt arbete mot osund konkurrens, om psykosociala arbetsmiljöfrågor eller föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Enligt verket påverkades också ambitionen i arbetet med den nya regelstrukturen.

”Allt i syfte att undvika att hamna i ett läge då vi mot årets slut och inför kommande år skulle behöva dra ner på personalstyrkan och därigenom riskera att tappa kompetenser som vi rekryterat.”, skriver verket i sitt budgetunderlag.

Arbetsmiljöverket fick under 2014-2018 ett sammanlagt ökat anslag om 120 miljoner kronor, varav 113 miljoner kronor permanent för att kunna hantera den förhöjda ambitionsnivån i arbetsmiljöarbetet, som arbetsmiljöstrategin för 2016-2020 innebar. De utökade anslagen användes enligt verket till att rekrytera och utbilda bland annat 160 nya arbetsmiljöinspektörer. Samtidigt ledde det till att fler jurister, IT-personal, och chefer behövdes anställas. Det har påverkat både löne- och driftskostnaderna.

”Med nuvarande resursläge riskeras kvaliteten i genomförandet av uppdraget, nödvändiga satsningar på bl.a. digitalisering försvåras och personalneddragningar kommer att bli nödvändiga – långsiktigheten i arbetsmiljöarbetet riskeras.”, skriver Arbetsmiljöverket om framtiden från 2020 framåt.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö