Region Västerbotten hotas med vite på fem miljoner

2019-05-22 14:51 Lennart Lundquist  

Arbetsmiljöverket tar nu i med hårdhandskarna. Region Västerbotten förbjuds att använda Skellefteå lasaretts Hörcentrals lokaler och hotas med ett vite på hela fem miljoner kronor. Orsaken är luftföroreningar som drabbar både personal och besökare.

Enligt Arbetsmiljöverket – och huvudskyddsombudet – exponeras personal och besökare för mikrobiologiska och kemiska luftföroreningar i lokalerna. Detta har varit känt i flera år.

De som vistas där får besvär i luftvägarna, eksem och ögonbesvär. Enligt huvudskyddsombudet har ett antal patienter inte kunnat fullfölja sina besök på Hörcentralen på grund av obehagen de får där. 

Flera anställda har utretts av företagshälsovården och fått konstaterat byggnadsrelaterad ohälsa. 

För närvarande kan två anställda inte vistas i lokalerna över huvud taget.

Verksamheten i lokalen får bara återupptas om Arbetsmiljöverket krav uppfylls:

De mikrobiologiska och kemiska luftföroreningarna ska vara borta – och en noggrann kontroll att så är fallet måste genomföras.

Att vitesbeloppet blir så högt motiverar Arbetsmiljöverket med att regionen tidigare brutit mot verkets beslut från 2018. Arbetsmiljöverket ställde då samma krav och hotade med ett vite på en miljon kronor. Men nu konstaterar verket att Region Västerbotten inte gjort tillräckligt för att förebygga att de anställda blir sjuka av exponeringen.

Region Västerbotten uppger att man har planer på att flytta Hörcentralens verksamhet till nya lokaler tidigast i december. Det nöjer sig inte Arbetsmiljöverket inte med och förbjuder alltså verksamheten efter den 31 augusti om inte kraven är uppfyllda.

Lennart Lundquist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö