Regelstädning möts av kritik

2017-11-06 00:00 Karin Nilsson  

Färre föreskrifter och lättare att hitta rätt regler ska det bli när Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur är på plats. Men vägen dit är lång och redan nu kommer kritik.

Förenklingar och förtydliganden av Arbetsmiljöverkets regler om arbetsmiljö har varit på gång till och från under många år. Torben Vincentsen, programledare på Arbetsmiljöverket, påpekar att behovet är stort och att det är svårt för arbetsgivare att hitta rätt bland reglerna.

– Det har blivit lite av ett lapptäcke. Bland annat finns det dubbelregleringar och många föreskrifter har ändringsföreskrifter. Det är faktiskt ett virrvarr.

Färre föreskriftshäften och en ny regelstruktur är tanken med förändringsarbetet som startade förra hösten. Målet är att tydligare regler ska göra att fler gör vad de är ålagda. Dagens 72 häften blir 69 stycken i början av november. Om några år ska de vara kring tio.

– Vi vill ha en struktur som följer arbets­miljö­systemet. Den som har ansvar ska ha lätt att hitta de regler som gäller. Man ska inte behöva läsa i alla föreskrifterna för att inte missa något, säger Torben Vincentsen.

– Från att vi haft både regler, allmänna råd, föreskrifter och information blir det nu mycket regler i själva föreskriftshäftena som kompletteras med målgruppsanpassad vägledning.

I början av februari 2018 är förhoppningen att det finns ett beslut om den övergripande strukturen. Sedan ska verket se över reglerna och sortera in dem i strukturen.

– Det här kommer att ta flera år. Allt ska också in i en databas.

I slutet av september bjöd Arbetsmiljöverket in parter och skyddsombud för diskussion. Sten Gellerstedt, utredare på LO och som länge arbetat med arbetsmiljöfrågor, var där. Han välkomnar den nya strukturen men anser att parterna bjudits in för sent i processen. Mest kritisk är han mot att de allmänna råden försvinner.

– Vi alla har stött och blött dessa och kommit överens om var tolkningen ligger. De här vill vi absolut ha kvar.

Sten Gellerstedt påpekar att råden är resultat av mycket kunskap och kompromisser mellan fackförbund, arbetsgivare och Arbetsmiljö­verket.

– Det är helt enkelt dumt att ta bort de allmänna råden. Vi vet att de används ute på arbetsplatserna.

Att i stället skapa vägledningar gör det inte enklare för arbetsgivare och skyddsombud, påpekar Sten Gellerstedt. De vägledningar som finns i dag, exempelvis den om det organisatoriska och sociala arbetet, är på 90 sidor, säger han.

– Tillsammans med annan information blir det mer att läsa och mer att sätta sig in i. Då blir det ju tvärtom.

Med på mötet var även Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv. Hon konstaterar att hon fick se den nya strukturen vid sittande bord.

– Det har varit lite svajigt. Jag tycker inte att det har varit någon bra dialog och vi har inte haft möjlighet att gå på djupet i frågeställningarna.

Bodil Mellblom är positiv till regelförnyelsen men hade önskat mer konkreta förslag för att kunna ta ställning till strukturen.

– Det är mycket jag inte vet och mycket som jag skulle vilja veta mer om.

Hur ser ni på att de allmänna råden för­svinner?

– Det har varit många turer och jag vet inte riktigt om det blir så än.

En rapport från Arbetsmiljöverket kommer i november och den ska parterna få ha synpunkter på. Bodil Mellblom hoppas att det finns tid att testa förslagen på de mindre före­tagen och att samarbetet blir bättre framöver.

– Vi har pratat om det. Nu har vi också fått en plan över hur vår medverkan ser ut framöver. Hoppas att den följs.

Robert Nilsson är regionalt skyddsombud för Byggnads i Skåne. Han konstaterar att varken han eller någon av hans 15 skyddsombudskolleger har bjudits in för att lämna synpunkter.

– Det är lite synd. Vi har bra koll.

Han anser att färre och tydligare föreskrifter är eftersträvansvärt men är inte säker på att det har störst effekt på arbetsmiljön. Exempelvis är reglerna för vibrationsexponering redan tydliga men de följs ändå inte, påpekar Robert Nilsson.

– Det står klart och tydligt vad som gäller. Jag tror att det skulle vara bättre att lägga pengarna på fler inspektörer. De skulle dessutom ha branschkunskap.

Nytt regelsystem 2021

• Beslut om strukturens ut­seende - i början av februari 2018.

• Nytt regelsystem i början av 2021 eller 2022.

• Nya strukturen utgår från roller och ansvar. En ingång för att leta efter regler skulle kunna heta ”ansvar byggherrar m.fl.” Regler för tillverkare finns separat.

För ansvarsområdet finns ett nytt föreskriftshäfte med guidning om vilka regler som gäller för området.

• Dagens 2 300 regler ska gås igenom och dubbelregleringar tas bort.

• Inga regler ska försvinna.

• Det gamla systemet fungerar fram tills det nya tas i bruk.

Källa: Torben Vincentsen, programledare på Arbetsmiljöverket.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö