Arbetsmiljö

Råttor hos brukare: – Inte farliga

När den anställda vid hemtjänsten skulle öppna soppåsen i brukarens toalett hoppade en råtta upp ur säcken. Den anställda uppskattar råttans längd till mellan tio till femton centimeter.

Publicerad

Hemtjänstpersonalen har även upptäckt spår av möss eftersom man sett avföring på diskbänken och i brukarens säng.

Brukarens hem finns i södra Sverige.

Hemtjänstens enhetschef har pratat med fastighetsägaren som tar det hela med ro.

– Det finns inga råttor, bara möss och de är inte farliga, säger fastighetsägaren.

Hemtjänstpersonalen tycker förstås att det är obehagligt samtidigt som de oroas över att råttor och möss ska sprida sjukdomar.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det flera bakteriesjukdomar och infektioner som kan spridas från råttornas urin och avföring. Smittspridning kan också ske genom kontakt med föremål som råttorna varit i kontakt med.

”Vi har pratat med chefen om detta och att det måste åtgärdas. Gav förslag om att Anticimex skulle kontaktas och att andra åtgärder skulle vidtas. Det har ej hänt något”, skriver skyddsombudet.