Priolistorna hjälpte inte läkarna

2018-08-10 00:00 Karin Nilsson  

VITE. Arbetsmiljöverket krävde att landstinget i Uppsala skulle göra prioriteringslistor för de stressade läkarna. Listorna var bristfälliga, ansåg både Arbetsmiljöverket och förvaltningsrätten.

Efter larm om stress från huvudskyddsom­budet var Arbetsmiljöverket på inspektion hos Uppsala läns landsting. Verket beslutade att förelägga landstinget att senast den 28 oktober 2016 ha vidtagit vissa åtgärder för att minska läkarnas stress.

Föreläggandet förenades med ett vite på 200 000 kronor.

Vid en genomgång av landstingets svar den 26 oktober 2016 och efter ett uppföljningsbesök den 18 november 2016 konstaterade Arbetsmiljöverket att landstinget inte gjort allt som krävts.

Prioriteringslistorna omfattade inte läkarnas samtliga arbetsuppgifter utan endast de rent medicinska uppgifterna. Syftet med prioriteringsordningen är att tydliggöra för läkarna vilka arbetsuppgifter som kan väljas bort när tiden inte räcker till. En prioriteringsordning som anger att akuta sjukdomar ska prioriteras före mindre akuta åkommor utgör inte en sådan prioriteringsordning som avses i Arbetsmiljöverkets krav.

Eftersom sex av sju krav var åtgärdade sänkte verket beloppet i sin ansökan till förvaltningsrätten till 75 000 kronor.

Landstinget påpekar att de uppfyllt sex av sju krav. Det har försökt att uppfylla även krav nummer sex men Arbetsmiljöverket bedömer att det behöver kompletteras. Detta arbete har redan påbörjats.

Förvaltningsrätten påpekar att de brister som Arbetsmiljöverket funnit inte har undanröjts i tid. Rätten delar Arbetsmiljöverkets uppfattning att prioriteringsordningen inte gäller för alla läkarnas arbetsuppgifter.

Rätten bifaller Arbetsmiljöverkets ansökan och dömer ut vitet.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö