Ombud om bärgares skydd: ”Det är bedrövligt”

2018-11-02 00:00 Jonna Söderqvist  
Arbetarskydd skrev redan i somras om skill­naderna i kraven på säkerhet för bärgarna. Ur Arbetarskydd 6/2018.

Lika höga säkerhetskrav för alla bärgare som jobbar på farliga vägar kan fortfarande inte ställas. Det är resultatet av två kammarrättsdomar. Arbetsmiljöverket vill inte kommentera läget.

Ska en bärgare alltid få använda fordon med påkörningsskydd, ett så kallat TMA- eller TA-skydd, som minskar risken för allvarliga olyckor, när hen bärgar fordon på farliga vägar med hög hastighet och mycket trafik?

Nej, svarar kammarrätten i Göteborg i två domar som kom i mitten av oktober och som prövade frågan för flera bärgningsföretag. Kammarrätten gick därmed på samma linje som de två förvaltningsdomstolar som tidigare prövat frågan.

– Det är bedrövligt, säger LO-TCO Rättsskydds jurist Mattias af Malmborg, ombud för de regionala skyddsombud som överklagat domarna.

Sedan tidigare finns beslut från Arbets­miljö­verket, där verket ställer krav på att påkörningsskydd ska användas på riskklassade vägar i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Gästriklands län.

Domarna från oktober betyder att det fortfarande finns krav på bättre skydd för bärgare i vissa län, men inte i andra.

Mattias af Malmborg är besviken över att kammarrätten inte utvecklar hur den kommit fram till sitt beslut. Han anser att rätten inte tar frågan på tillräckligt stort allvar.

– Kammarrätten hade möjlighet att få till stånd ett enhetligt regelverk, säger han.

Arbetsmiljöverket meddelar per mejl att verket avstår från att kommentera läget.

De olika besluten innebär också att länsgränsen påverkar företagens villkor.

– Användningen av påkörningsskydd har blivit en konkurrensfråga. Säkerheten, arbets­miljön och det förebyggande arbetet är ifrågasatt, säger Martin Miljeteig, central arbetsmiljöombudsman vid Transportarbetareförbundet, som även han är besviken på domarna.

Både Martin Miljeteig på Transport och Mattias af Malmborg på LO-TCO Rättsskydd ser en risk för att Arbetsmiljöverkets tidigare beslut om krav på påkörningsskydd nu ska rivas upp i de län där det gäller.

När Arbetarskydd i somras skrev om de olika reglerna påpekade Pernilla Niia, chef för region väst på Arbetsmiljöverket, att det inte finns detaljerade föreskrifter om användning av skydd för servicearbete på väg. Hon sa också att arbetsmiljölagen inte är så tydlig att det krävs att verket fattar beslut om krav på påkörningsskydd i hela landet. Arbets­miljö­verket vill i första hand att arbetsgivarna ska ta sitt arbetsmiljöansvar och själva riskbedöma.

Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterade i en av de domar som tidigare överklagats att ett visst arbetsmoment kan vara så pass farligt att det alltid krävs specifika skyddsåtgärder. Rätten påpekade att det i sådana lägen kan vara lämpligt att Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter på området.

Transportfacket kommer nu att be sina avdelningar kontrollera om riskbedömningar görs på rätt sätt, tillägger Martin Miljeteig på Transport.

I skrivande stund är det oklart om kammar­rättens dom överklagas.

– Jag ser inte så stora möjligheter till att få prövningstillstånd, säger Mattias af Malmborg på LO-TCO Rättsskydd.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen