Om härjade hembiträden

2007-06-22 15:20 Johanna Kronlid  

Den växande ”nya” branschen hushållsnära tjänster är tema i det här numret av Arbetarskydd.

Vår reporter Esref Okumushar gått igenom gråzonens alla luckor i branschen.

I regeringens proposition finns ingen liknande genomgång. På flera områden inom arbetsrätten görs undantag för arbete i hemmet.

Till exempel gäller inte lagen om anställningsskydd för personer som är direktanställda i hushåll. Därför blir också diskrimineringslagarna verkningslösa eftersom arbetsgivaren utan att riskera att avkrävas förklaring kan avskeda och sparka folk när som helst utan varsel.

Sen säger förespråkarna att ingen vill ha pigsamhället tillbaka.

Säkert alldeles sant när det gäller våra riksdagspolitiker och regeringen. Men ingenting har gjorts för att hindra dem som vill ha pigsamhället tillbaka att utnyttja de nya reglerna för att härja runt med hembiträden.

Jag har levt ett par år i ett pigsamhälle, i Singapore där hembiträden importeras från fattiga länder i regionen. Hade själv en filippinsk kvinna, Lydia Labanero, boende hos mig.

Villkoren för maiderna, som de kallas, är tuffa. Staten skyddar dem enbart mot våld och sexuella trakasserier. Men arbetstider och arbetsmiljö bryr sig ingen om.

Många behandlas dåligt och får slita hårt. Och även arbetsgivare från demokratiska Norden uppförde sig illa. Bestraffningar som fem dollars avdrag på lönen (som försörjde barn och släkt därhemma) för bortglömda smulor på bordet. Förbud att lämna hemmet, även efter klockan nio på kvällen när sysslorna var klara, för att umgås på en parkbänk med systrarna i samma bransch.

Denna erfarenhet har lärt mig: Åjo. Nog vill en och annan ha tillbaka pigsamhället alltid.

Än värre blir det när vi ser på arbetsplatsen: andras hem ur arbetsmiljösynpunkt.

Särskilda regler gäller för inspektion av arbetsmiljön om
arbetsplatsen är någons hem, eftersom lagstiftaren har velat ta
hänsyn till människors behov av integritet.

Arbetsmiljöverket kan inte klampa in hur som helst i folks hem för
att kontrollera till exempel personliga assistenters arbetsmiljö.
En sådan inspektion får utföras enbart om arbetsgivaren eller
arbetstagaren själv begär det, eller om det föreligger särskild
anledning. Det säger sig självt att en person som kan sägas upp när som helst
utan anledning drar sig för att kalla in en statlig myndighet även
om till exempel cigarettröken ligger tät i en lägenhet.

Trots att skatteavdraget för hushållsnära tjänster debatterats
länge och hett har få tagit upp frågan om de grundläggande
skillnaderna i reglernas tillämpning.

De fyra LO-förbund som krävt att socialdemokraterna ska ompröva
sitt nej till skatteavdraget har heller inte berört skillnaden i
skydd. Inte ens Byggnads och Elektrikerna som slåss med näbbar och
klor för kollektivavtalets skydd för manlig arbetskraft, till
exempel på Laval i Vaxholm. Varför är inte de som ska jobba i
hemmen, företrädesvis kvinnor, värda samma kamp?Johanna Kronlid

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö