Arbetsmiljö

Nordkalk fälls även i Hovrätten

En dog och flera skadades i kalkugnsolyckan på Nordkalk. Tingsrätten fällde både bolaget och platschefen. Hovrätten fastställer nu tingsrättens dom.

Publicerad

Den 1 november 2011 inträffade två olyckor i kalkugnen på Nordkalk AB i Luleå. Vid den första olyckan brännskadades en inhyrd arbetare i ansiktet av utströmmande vattenånga blandad med kalk. Olyckan inträffade vid halv fem-tiden. Vid ett skyddsmöte efter olyckan bestämdes att arbetet med att spola bort sintertillväxten av kalk med vatten skulle fortsätta.

Nästa olycka inträffade vid elva-tiden på kvällen. Då var ingen arbetsledare kvar på arbetsplatsen. Vid olyckan omkom Johan Löfroth. Tre personer, varav en var Gustaf Seppelin Solli som Arbetarskydd skrivit om tidigare, skadades när het vattenånga blandad med kalk strömmade ut ur flera hål på ugnen. Olyckan berodde på att det bildades övertryck i ugnen.

I tingsrätten dömdes dåvarande platschefen vid Nordkalk för arbetsmiljöbrott, bestående av grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada, till villkorlig dom och böter. Nordkalk ålades att betala företagsböter om tre miljoner kronor och skadestånd till de drabbade. En enig hovrätt har nu fastställt domen.

– Arbetstagarna har ingen del i det som skedde. Bolagets företrädare gjorde sig skyldig till grov oaktsamhet genom att inte bedöma riskerna med att använda den farliga metod som ledde till olyckan, och faktum är att följderna kunde ha blivit ännu värre än som nu blev fallet, säger hovrättsrådet Pia Sandeskog, vid Hovrätten för Övre Norrland.

Hovrätten påpekar att bolaget valde en mycket farlig metod, att spruta stora mängder vatten in i den heta kalkugnen, vilket ledde fram till den allvarliga olyckan. Genom att bland annat inte göra någon riskbedömning innan man började använda den mycket farliga metoden, och inte heller efter det att en mindre olycka redan inträffat, har dåvarande platschefen och andra ansvariga företrädare på Nordkalk gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott.