När du får väntat besök

2016-12-05 00:00 Elisabet Örnerborg  

INSPEKTION. Drygt 20 000 arbetsplatser fick visa upp sin arbetsmiljö för granskning förra året. När Arbetsmiljöverket kommer på besök gäller det att vara förberedd.

– Vi vill att arbetsledningen tar vårt besök som en anledning till att fundera över arbetsmiljön och rätta till brister, säger Pernilla Niia, chef för inspektionen i Region väst.

När brevet från Arbetsmiljöverket kommer gäller det för arbetsmiljöansvariga på företaget och skyddsombud att prata ihop sig och reflektera över vad som fungerar bra och vad som skulle behöva förbättras. Pernilla Niia tycker också att de ska kolla upp vilka föreskrifter som är belagda med sanktionsavgifter och se till att göra sådant som att besiktiga tryckkärl för att undvika att få direkta böter.

Det har funnits kritik mot att alltför många av inspektionsbesöken är föranmälda.

– En del har sagt att då kan de städa undan problemen. Men det är ju bara bra om bristerna blir åtgärdade. Om det sker före eller efter besöket är inte viktigt. Huvudsaken är att arbetsmiljön blir bra, säger Pernilla Niia.

Ser du inga nackdelar?

– I de fall arbetsgivare hyr in folk på dåliga villkor kan det vara en nackdel. Då kan de se till att de inhyrda inte är där när vi kommer.

Arbetsmiljöverket försöker nu hitta sätt att stävja detta, som att samarbeta mer med andra myndigheter.

– Det är viktigt att de som jobbar i Sverige gör det på lika villkor, säger Pernilla Niia.

10 råd inför inspektionen

1. Utveckla kontakter med företrädare för Arbetsmiljöverket. De har användbara kunskaper och kan ge tips och råd.

2. Arbetsmiljöverkets inspektioner kan ha olika syften. Ta reda på om inspektionen ska handla om buller, den psykosociala arbetsmiljön eller om det är fråga om en övergripande översyn.

3. Förbered inspektionen genom att gå igenom aktuella rutiner, fördelningar av arbetsmiljöuppgifter och skriftliga handlingsplaner. Inspektörerna är särskilt intresserade av hur riskbedömningar görs.

4. Vid inspektionen ska verksamheten företrädas av chef med befogenheter att hantera de frågor och problem som kommer upp. Även ansvariga förtroendevalda kan behöva bli informerade om inspektionen och om eventuella inspektionsmeddelanden eller förelägganden. Skyddsombud ska beredas möjlighet att delta vid inspektionen.

5. Beskriv verksam­hetens komplexitet vid mötet med Arbetsmiljöverkets representanter. Arbetsmiljöfaktorerna är viktiga men det är även andra lagar och regler.

6. Var noga med att respektera Arbetsmiljö­verkets svarstider och åtgärdstider. Om det inte går, skriv och förklara varför och begär anstånd i god tid före svarstiden.

7. Om något är otydligt, så begär att verket förklarar vad som menas.

8. Samverka med skyddsombud och den berörda personalen. Låt dem vara med när svar till Arbetsmiljöverket ska tas fram.

9. Gör klart vilka som ska hantera verkets krav.

10. Överväg att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut om före­läggande eller förbud om det finns sakliga skäl. Observera att ett över­klagande ska göras inom tre veckor.

Råden finns med i den nyligen utkomna tredje upplagan av Arbets­miljö för socialtjänst, kommunalvård och omsorgsverksamhet av arbetsrätts­juristerna Tor Nitzelius och Göran Söderlöf. Ursprungligen kommer råden från SKL:s arbetsmiljöjurist Ragnar Kristensson, som tidigare arbetade många år som jurist på Arbetsmiljöverket.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen