Man blir som den man är med

2012-09-25 09:45 Elisabeth Vene  

Nära kolleger utvecklar ett gemensamt sätt att kommunicera som gör att de börjar likna varandra. Precis som ett strävsamt gammalt par.

I ett team där samarbetet är gott uppstår fenomenet att kollegerna börjar använda samma uttryck och kroppsspråk. De blir lika varandra, precis som äkta par brukar bli. Det visar en avhandling som Olga Djordjilovic lagt fram vid universitetet i Oslo.

Genom att filma olika sorters arbetsmöten på ett stort företag i Norge och ett i Serbien har hon analyserat interaktionen i ett team.

För att vara produktiv måste man kunna samarbeta och fördela arbetsuppgifterna.

- De mellanmänskliga relationerna är en integrerad del av interaktionen på ett möte och har konsekvenser för hur man fattar beslut och löser arbetsuppgifter, som Olga Djordjilovic uttrycker det i en intervju i forskning.no.

Just beslutsfattandet har hon ägnat speciell uppmärksamhet

- Mina analyser visar att ingen av ledarna i grupperna bara kan säga så här blir det, säger Olga Djordjilovic. I stället är det nästan som förhandlingar mellan chefer och övriga teammedlemmar, som får föra fram sina synpunkter, innan beslutet fattas.

Olga Djordjilovic hade tänkte skriva om skillnaderna mellan norska och serbiska arbetsmöten. Men upptäckte att de var slående lika.

- Tajmningen och sättet man pratar och avbryter varandra på är detsamma, liksom mycket av den icke-verbala kommunikationen, säger hon.

Olga Djordjilovic har lagt fram sin avhandling "Managing Tasks and Relations in Meeting Interaction" vid Institutt for lingvistiske og nordiske studier på universitetet i Oslo.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen