M och KD gav Mynak respit

2019-01-18 00:00 Marika Sivertsson  

Budget. Den nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap har hotats av nedläggning från flera partier i det borgerliga blocket. Men i Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget finns anslagen kvar.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, fick oförändrat anslag för 2019 jämfört med övergångsbudgeten efter budgetomröstningen i december. Hur myndigheten påverkas av Moderaternas och Kristdemokraternas budget är i nuläget svårt att säga.

Den tidigare övergångsbudgeten innebar ett anslag som kraftigt påverkade myndighetens möjligheter att rekrytera i den takt som planerats för att genomföra uppdragen. Att anslaget på 33 miljoner kronor är oförändrat betyder i praktiken att utvecklingen av myndigheten läggs på is.

Mynaks generaldirektör Nader Ahmadi sa i en intervju med Arbetarskydd i december att han hoppades på ett ökat anslag i en tilläggsbudget, eftersom myndighetens uppdrag förutsätter att antalet anställda är minst det dubbla jämfört med de omkring sexton personer som arbetade där vid årsskiftet.

Alla Allianspartier utom KD har tidigare sagt att Mynak inte behövs. I skuggbudgeten för 2018 budgeterade dock KD för Mynak och stöttade i uttalanden den socialdemokratiska regeringen i att myndigheten behövs. Sverigedemokraterna, med vars stöd budgeten nu röstades igenom i riksdagen, vill kommande år satsa 3 miljoner kronor mer på myndigheten än regeringen.

Inte heller Arbetsmiljöverkets anslag förändrades i den gemensamma M och KD-budgeten. Tidigare aviserade satsningar på Arbetsmiljöverket avbröts redan i övergångsbudgeten. Arbets­miljö­verket fick enligt den 768 miljoner kronor, vilket är likvärdigt med 2018 års anslag.

Samtidigt viner lien över nyligen inrättade Jämställdhetsmyndigheten, som även den hotats av nedläggning av Allianspartierna. I Moderaternas och Kristdemokraternas budget halverades anslaget till Jämställdhetsmyndigheten, och det kommande året kommer den att läggas ned, såvida inte en ny regering gör en ändring i en tilläggsbudget.

Arbetarskydd har sökt Mynaks generaldirektör Nader Ahmadi samt företrädare för Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Jessica Polfjärd är den enda som återkommit, utan att svara frågor men med en kort hälsning via sin pressekreterare: ”Vi har i vår budget prioriterat satsningar på välfärden för att klara framtida utmaningar såsom satsningar på sjukvård och polisen. Anslagen till Myndigheten för arbetsmiljökunskap är i M och KD:s budget oförändrade.”

Marika Sivertsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö