Lättare för sjuka jobba deltid

2011-03-02 14:06 Lena Gunnars  

En ny utredning vill göra det lättare för sjuka att jobba deltid. <br>  – Många med sjukdomar som cancer och reumatism vill jobba, men klarar bara att göra det på deltid, säger Åke Nygren, ordförande för rehabiliteringsrådet och särskild utredare.

Rehabiliteringsrådet har på uppdrag av regeringen lämnat in förslag på hur rehabiliteringsgarantin kan förbättras. Enligt den nuvarande garantin ska den som är sjukskriven eller riskerar att bli det på grund av generaliserad smärta, ångest, depression, stressymtom eller långvarig smärta i rygg, nacke och axlar, få behandling snabbt. Målet är att den drabbade ska återfå arbetsförmågan. 

Nio av landets främsta experter inom bland annat sjukgymnastik, smärtproblematik, kbt, psykiatri och företagshälsovård har medverkat i den nya utredningen. En av deras slutsatser är att insatser för personer med lättare psykisk ohälsa eller smärtor i rygg, axlar och nacke bör sättas in innan de hunnit vara sjukskrivna i två månader. För dem som varit sjukskrivna längre än så bör mer stöd än en kombination av psykologiska insatser med träning och andra metoder sättas in.

– Men exakt vilka åtgärder det kan vara måste det forskas mer på, säger Åke Nygren.

Rehabiliteringsrådet föreslår förändringar också när det gäller rehabilitering inom neurologi och cancer. Diagnoserna omfattas inte i dag av rehabiliteringsgarantin.

 – Många med kroniska sjukdomar är väldigt angelägna om att få jobba. Men de kanske bara kan jobba på halvtid eller deltid, säger Åke Nygren.

Cancerpatienterna hamnar ofta mellan två stolar, enligt utredningen. Försäkringskassan kanske anser att den drabbade har diagnoser som var för sig inte motiverar till sjukskrivning, men sammantaget nedsätter de ändå arbetsförmågan. I dag finns inte någon utarbetad rehabiliteringsplan för återgång i arbete just för cancerpatienter.

– Egentligen finns det väldigt lite skrivet om rehabilitering och arbetsåtergång för cancerpatienter. Trots att cancerbehandlingen gått otroligt mycket framåt de senaste åren, säger Åke Nygren.

Rådet tycker även att den grupp äldre personer som sjukskrivs och bara har ett fåtal år kvar till pension ska kunna vara kvar på arbetsplatsen den tid som återstår. 

– Vi anser att de ska kunna vara det med någon form av subventionering, som lönebidrag, säger Åke Nygren.

Rådet vill att rehabiliteringsenheterna som ingår i garantin ska kvalitetsgranskas och att ett särskilt kunskapscentrum inrättas. Där ska internationell forskning på området analyseras, liksom kunskap som kommer in om de olika rehabiliteringsinsatserna.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö