Lagråd ifrågasätter förslag om livstid för blåljussabotage

2019-04-29 10:04 Tiina Demargne  

Lagrådet ifrågasätter om den stränga straffskalan är motiverad för ett brott som blåljussabotage, vilka oftast begås av tonåringar och unga män, rapporterar Polistidningen.

Regeringen presenterade för en tid sedan en lagrådsremiss med förslag om att införa ett nytt typ av brott som kallats blåljussabotage. Som Arbetarskydd tidigare berättat händer det att räddningstjänst och poliser hotas och utsätts för till exempel stenkastning och sabotage under utryckningar.

Läs mer: Brandmännen kräver skärpt lag

Lagrådet ifrågasätter bland annat straffskalan för det nya brottet. Blåljussabotage av normalgraden ska kunna ge upp till fyra års fängelse medan straffskalan för grovt brott kan bli livstid. I regeringens förslag motiveras detta med att brottets svårighetsgrad ligger i nivå med övriga sabotagebrott, till exempel sjöfarts- eller flygplatssabotage. Men lagrådet tycker inte att den jämförelsen är tillräcklig för att motivera så stränga straffskalor för brott ”…som i allmänhet begås av tonårspojkar och unga män”, skriver Polistidningen.

Läs mer: SKL: Säkerhetsfrågan finns på dagordningen

Lagrådet anser även att tröskeln för att bedöma blåljussabotage som grovt är lägre än för övriga sabotagebrott i brottsbalken. Det gör att jämförelsen haltar.

Vårdfokus har uppmärksammat att det i förslaget inte finns med något stärkt rättskydd för vårdpersonal. En motiveringen är att det skulle slå allt för brett om alla yrken i samhället inkluderas.

– Vi har fått en uppmaning från riksdagen att utreda vilka ytterligare samhällsnyttiga funktioner som behöver ett förstärkt straffrättsligt skydd. Då känns det naturligt att i det sammanhanget lyfta fram just personal inom vården. Ambitionen är att vi ska komma i gång med utredningen till sommaren, säger Viveca Lång, ämnesråd på justitiedepartementets straffrättsenhet och huvudman för lagrådsremissen om blåljussabotage på tjänstemannanivå, till tidningen.

– Vi var väldigt nöjda med blåljusutredningen och uppfattade nog inte att det förstärkta rättsskyddet skulle innefatta alla yrken. Vi har utgått från att det bara ska gälla för yrkesgrupper med samhällsnyttiga funktioner, säger Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet, till Vårdfokus.

Lagen mot blåljussabotage föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Tiina Demargne

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö