Lagändring kan stoppa trakasserande kunder

2019-02-08 00:00 Mikael Kindbom  

Kunder som trakasserar anställda i butiker kan komma att portförbjudas av åklagare. Ett tillträdesförbud föreslås i en ny statlig utredning, som välkomnas av handeln.

Hot och trakasserier mot anställda i butiker har fått branschen att kräva åtgärder. Frågan om tillträdesförbud har diskuterats och utretts flera gånger genom åren men ansetts alltför ingripande. Den 23 januari i år lade den statliga utredningen om straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott fram ett förslag om tillträdesförbud som gör det möjligt att under vissa omständigheter vid straffansvar stänga ute personer från butiker, badanläggningar och bibliotek.

En person ska, enligt utredningen, kunna få tillträdesförbud under max ett års tid, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott på någon av de aktuella platserna eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där.

– Och då räcker det inte med enstaka trakasserier utan det ska vara fråga om en upprepning, säger utredaren My Hedström.

Bland brotten som förbudet är tänkt att förhindra återfinns hets mot folkgrupp. Det är den typen av beteenden som anställda inom exempelvis apoteken vittnar om. Utredningen nämner kännbara kränkningar i största allmänhet och exemplifierar med ”upprepade mycket aggressiva uttalanden eller beteenden som allmänt sett är ägnat att skrämma den som utsätts för det”.

My Hedström vill dock tona ned förväntningarna på en lag om tillträdesförbud.

– Jag tror inte att det kommer att meddelas så många tillträdesförbud i praktiken. Ett förbud kräver att det går att identifiera kunden och det brukar man bara kunna om det är en person som ofta återkommer till butiken. Men de personerna är å andra sidan ofta psykiskt sjuka och avhålls inte av ett förbud.

My Hedström avråder i utredningen från att införa ett tillträdesförbud. Ett sådant förbud utgör en inskränkning av den grundlagsstadgade rörelsefriheten, och effekterna för bland annat butiker skulle vara begränsade. Men eftersom politikerna begärde ett sådant förslag utformade hon en lösning som ska vara så rättssäker som möjligt. Bara åklagare ska få avgöra när tillträdesförbud ska meddelas. Om åklagaren nekar detta ska en domstol kunna pröva frågan. Lagen föreslås träda i kraft om två år.

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har länge krävt tillträdesförbud och välkomnar en ny lag.

– Det är en viktig signal och nödvändigt för att upprätthålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Utredningens förslag är klokt och rimligt, men vi kan inte vänta i två år utan vill ha en lagändring vid halvårsskiftet i år, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Krister Colde, arbetsmiljöansvarig på Handels, ser också fram emot en snabb lagändring.

– Vi måste kunna se till att personal oavsett bakgrund ska kunna komma till en trygg och säker arbetsplats, säger han.

Utredaren har också föreslagit att tillträdesförbudet ska gälla på bland annat bibliotek. Men Biblioteksföreningen, som är en intresseförening för landets bibliotek, vill stoppa förslaget.

– En grundläggande rättighet i den svenska bibliotekslagen är att biblioteken är öppna för alla. Ett tillträdesförbud skulle alltså inte bara inskränka den grundlagsstadgade rörelsefriheten utan även den enskildes rätt till biblioteksverksamhet, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen