Kvinnor mår sämst på arbetet

2012-05-11 10:12 Elinor Torp  

Av 1 330 inspekterade arbetsplatser fick närmare hälften underkänt. Och kvinnorna mår sämst. Arbetsmiljöverket: Kvinnors ohälsa gör att deras bidrag till samhällsutvecklingen inte tas tillvara.

Stress, högt tempo och hög arbetsbelastning orsakar kvinnornas ohälsa. Under mars månad genomförde Arbetsmiljöverket 1 330 inspektioner över hela landet. Kvinnors arbetsmiljö stod i fokus. Brister upptäcktes i nästan hälften av alla besök. De arbetsplatserna kommer att få ett nytt besök av myndigheten. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att kvinnor svarar för en större andel av den arbetsrelaterade sjukfrånvaron än män. Fler kvinnor tvingas också sluta sitt arbetsliv i förtid på grund av hälsoskäl. Totalt sett har kvinnor ett ohälsotal som är 45 procent större än männens. Då har Arbetsmiljöverket räknat på både sjukskrivning och sjukersättning.

- Kvinnors ohälsosamma arbetsmiljö beror på hög arbetsbelastning som leder till stress samt både psykiskt och fysiskt slitage. Det är risker som ofta inte genast upptäcks utan som mer långsamt bryter ner en människas förmåga att fortsätta arbeta. Syftet med den här insatsen är att ge kvinnor rätt till en hållbar arbetsmiljö, säger Ingrid Gidlund, samordningsansvarig för projektet.

Arbetsmiljöverkets satsning på kvinnors arbetsmiljö pågår i fyra år. I ett pressmeddelande understryks att inte bara invididen och närmaste familjen berörs utan hela samhället. Det kostar pengar i form av omvårdnad och sjukvård, men också då kvinnor inte tas tillvara utan tvingas sluta i förtid.

24 procent av arbetsgivarna och 28 procent av arbetstagarna uppger stress, högt tempo och hög arbetsbelastning som främsta orsakerna till kvinnors ohälsa. De viktigaste åtgärderna enligt myndigheten:

  • Ökad bemanning
  • Ökad kunskap om belastningsergonomi
  • Bättre planering och förbättrade rutiner
  • Bättre kommunikation mellan chefer och medarbetare
  • Ökad tydlighet från cheferna om vad som ingår i en arbetsuppgift och inte

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö