”Kvartsdamm kan leda till dödliga sjukdomar”

2017-10-09 00:00 Lena Gunnars  
– Vi vet att exponering för kvartshaltigt damm kan leda till mycket allvarliga och dödliga sjukdomar, säger professor Maria Albin. Foto: Jörgen Appelgren

LUNGPROBLEM. Sänk gränsvärdet för kvarts, anser de arbetsmiljömedicinska enheterna. – Vi har i vårt svar framhållit att vi ser det som en individuell rättighet att inte utsättas för en alltför hög risk, säger Maria Albin, professor och överläkare vid Institutet för miljömedicin vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Ungefär 85 000 personer bedöms vara exponerade för kvartsdamm i arbetet. Många finns i byggbranschen och stenindustrin. Kvartsdamm frigörs när man arbetar med betong och sten, och kan orsaka silikos (stendammslunga) och lungcancer. Dammet ökar också risken för hjärtinfarkt, reumatoid artrit och kol, och gör kroppen mer mottaglig för tuberkulos.

Arbetsmiljöverket har skickat ut ett förslag till nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden till en rad instanser. Där föreslås att gränsvärdet för kvarts sänks från 0,1 mg/m3 till 0,05 mg/m3. De arbetsmiljömedicinska enheterna hör till dem som granskat Arbetsmiljöverkets förslag.

– Vi vet att exponering för kvartshaltigt damm kan leda till mycket allvarliga och dödliga sjukdomar, säger Maria Albin.

Läs också:

Läs mer: Sveriges Byggindustrier: ”Osund konkurrens”

Helst vill de arbetsmiljömedicinska enheterna att gränsvärdet sänks till 0,025 mg/m3, ”eftersom det är det som hälso­baserat måste rekommenderas”, skriver de. Men de menar att det föreslagna gränsvärdet ändå är ett steg i rätt riktning.

– Det är viktigt att både se till att gränsvärdet hålls och att man sänker det så att man ger ett rimligt skydd för dem som exponeras för dammet. Det är också viktigt att detta sedan följs upp. Jag uppfattar att uppföljningen var bättre tidigare än vad den är i dag, säger Maria Albin.

Sjukdomar som orsakas av kvarts utvecklas ofta mycket långsamt.

– Det kan ta 20–30 år innan de bryter ut. Den som exponeras samlar på sig kvarts i lungorna och det byggs upp olika reaktioner i kroppen. Ofta kanske sjukdomen kommer först efter pension. Då kopplar den drabbade kanske inte ihop sitt tidigare yrkesliv med sjukdomen, säger Maria Albin.

En rapport som nyligen presenterades av Centrum för arbets- och miljömedicin visar att det i dag förekommer höga halter av kvartsdamm på byggarbetsplatser i Stockholm. Vid 35 procent av de 20 mätningar som låg till grund för rapporten, låg värdet över eller nära det nya gränsvärdet som Arbetsmiljöverket föreslår.

Med många olika underentreprenörer, som ibland talar olika språk, ökar risken för att informationen om vilka farorna är inte når fram och att kontrollerna kan svikta, menar Maria Albin.

– På 1970- och 1980-talen fanns det människor som hade fått silikos och många kände dem som hade drabbats. Det höll kunskapen om riskerna levande. Nu är det kunskaper om sammanhangen och sambanden som ska hålla den levande. Den kunskapen måste vidmakthållas i alla led. Många tänker nog att detta är problem som hör det gamla arbetslivet till, eftersom utrustningar och verktyg har moderniserats, säger hon.

Arbetsmiljöverkets förslag

Arbetsmiljöverkets förslag om nya hygieniska gränsvärden är ute på remiss. För- slaget har skickats till bland annat Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, LO, TCO och Transportstyrelsen. I december i år ska Arbets­miljö­verket fatta beslut om gränsvärdet för kvarts ska sänkas från nuvarande 0,1 mg/m3 till 0,05 mg/m3. Gränsvärdet för kvarts är i dag olika i olika EU-länder. De flesta ligger dock kring 0,1 mg/m3.

– Finland har det lägre gränsvärdet som vi nu före­slår. Men kvartsgränsvärdet är indikativt, säger Jens Åhman, enhetschef på Arbetsmiljöverket.

EU kan sätta två olika sorters gränsvärden. Indikativa gränsvärden innebär att varje medlemsstat måste beakta det underlag som tagits fram när nationella gränsvärden ska sättas. Om ett land vill sätta ett högre gränsvärde måste det kunna motivera varför.

EU kan också sätta bindande gränsvärden. Det har hittills bara gjorts under carcinogen- och mutagendirektivet, som rör cancerframkallande ämnen. Där ska det nu komma ett bindande gränsvärde för kvarts som ligger på 0,1 mg/m3.

Källa: Jens Åhman, Arbetsmiljöverket

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö