Krokomfallet: Cheferna frias från ansvar i hovrätten

2015-03-03 10:18 Ann Norrby  
Lars Persson begick självmord 2010. Foto: Privat Bild

(Uppdaterad) Hovrätten anser att socialsekreterarens chefer inte är ansvariga för hans självmord. De borde visserligen ha gjort mer för att förbättra sekreterarens arbetssituation, men de var inte straffbart oaktsamma.

Socialsekreteraren började må dåligt hösten 2009. Han hade svårt att samarbeta med sin närmaste chef och ville bli omplacerad eller få en annan chef.

Efter att socialsekreterarens arbetskamrater krävt att cheferna gjorde något åt hans situation gjordes en mobbningsutredning. Utredningen kom fram till att det inte förekommit någon mobbning.

Därefter varslades socialsekreteraren om avskedande. Samma dag som förhandlingen om avskedandet skulle äga rum, tog han sitt liv.

Tingsrätten kom fram till att två av hans chefer vållade hans död. De visste om att det fanns risk för att han skulle ta sitt liv. Trots det satte de igång den arbetsrättsliga proceduren. Det var ett medvetet risktagande av allvarligt slag, ansåg tingsrätten. Domstolen ansåg att cheferna har varit oaktsamma genom att inte försökt hindra sjukdom och dödsfall. De har varit grovt vårdslösa genom att försöka avskeda Lasse.

Hovrätten friar cheferna. Domstolen anser visserligen att de borde ha undersökt om det gick att anpassa hans arbetsförhållanden eller omplacera socialsekreteraren och de borde också ha kartlagt hans rehabiliteringsbehov. Men med hänsyn till hans egen inställning och de praktiska svårigheterna, anser domstolen att chefernas oaktsamhet inte är straffbar.

Detsamma gäller mobbningsutredningen. Genom att det saknas föreskrifter för hur sådana utredningar ska göras finns det större utrymme för felbedömningar och misstag, skriver domstolen.

Även om varslet om avskedande bygger på en felbedömning av om de brister som lades socialsekreteraren till last skulle vara tillräckliga för att han skulle förlora jobbet, så är ett felaktigt avskedande inte i sig ett arbetsmiljöbrott, konstaterar domstolen. Varslet stöddes också av personalchefen. Felbedömningen av socialchefen är inte heller en straffbar oaktsamhet, anser hovrätten.

Ett hovrättsråd anser att ett felaktigt varsel om avskedande inte kan vara ett arbetsmiljöbrott. Han anser också att, med hänsyn till självmordsrisken i det här fallet, skulle frågan om det fanns sakliga skäl för ett avskedande ha undersökts mer noggrant. Men eftersom socialchefen litade på personalchefens bedömning, är hans oaktsamhet inte så klandervärd att den är straffbar, anser hovrättsrådet.

En nämndeman anser att tingsrättens dom skulle fastställas och att de två cheferna därmed skulle fällas för grovt arbetsmiljöbrott.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö