Jobba hemma – det här gäller

2012-08-26 23:00  
Experterna: Eva Kovar, Mats Palm och Maria Steinberg.

Fråga: På min arbetsplats har flera medarbetare fått tillstånd att jobba hemifrån en dag i veckan. Men hur fungerar då arbetsgivarens arbetsmiljöansvar? Ska chefen åka hem till dem och göra en riskbedömning? Om en olycka sker, gäller då arbetsgivarens ansvar som om den anställda var på arbetsplatsen?

Experterna svarar:

Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

”Det finns en skillnad mellan frivilligt distansarbete och när arbetsgivaren förväntar sig att du ska arbeta i hemmet.

Om jag vill arbeta hemma lite då och då, kan jag inte kräva att arbetsgivaren ska tillhandahålla hemdator och skrivbord. Vi kan komma överens om det och det kan finnas ett kollektivavtal om det.

Om arbetsgivaren förväntar sig att jag ska arbeta hemifrån gäller arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har då ett tydligare ansvar. Det kan innebära att arbetsgivaren förväntas tillhandahålla skrivbord, stol och belysning samt en hemdator. Du ska samverka. Det innebär att du måste diskutera dina behov med arbetsgivaren. Ju större krav arbetsgivaren ställer på dig att du ska arbeta i hemmet, desto större ansvar har arbetsgivaren att se till att du har en bra arbetsmiljö.”

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Mats Palm, huvudskyddsombud vid ett västsvenskt verkstadsföretag:

”Arbetsgivaren har att riskbedöma allt arbete som sker i dennes lokaler. Om arbetet i stället sker i den anställdes hem, torde regelverket om just detta, arbete i eget hem vara aktuellt.

Att en arbetsgivare skulle ge sig ut i hemmen för att inspektera tror jag inte så mycket på, då skulle detta få göras fortlöpande eftersom allt ständigt förändras i en bostad. Det rimliga är att man själv ansvarar för säkerheten i sin egen bostad.

Fördelen att få arbeta hem-ifrån får vägas mot ansvaret att själv svara för säkerheten i hemmet.”

Eva Kovar, jurist på Svenskt Näringsliv:

”De grundläggande reglerna på arbetsmiljöområdet gäller oavsett var arbetet utförs, det finns inga speciella regler för arbete hemifrån. Det innebär att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagaren ska medverka i att skapa goda arbetsförhållanden och även själv ta ansvar, bland annat genom att uppmärksamma och rapportera risker. I de allmänna råden till AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete framhålls att det är särskilt viktigt att arbetstagaren har grundliga kunskaper om riskerna vid arbete på platser som arbetsgivaren inte kan bestämma över, till exempel vid distansarbete.

Arbetsgivaren bör försäkra sig om att arbetsplatsen i hemmet är lämplig från arbetsmiljösynpunkt och att utrustning med mera används under förhållanden som ger betryggande säkerhet. Det är även viktigt att ge tillräckliga instruktioner om hur utrustningen ska användas och hur eventuella störningar hanteras. Vilka faktiska åtgärder som behöver vidtas i hemmet för att skapa goda arbetsförhållanden måste bedömas från fall till fall, beroende på arbetets art, hur ofta man jobbar hemifrån, hur lång tid och vilken utrustning som används.

I vissa fall kan arbetsgivaren behöva besöka en arbetsplats i hemmet för att undersöka förhållandena och bedöma riskerna. På företag där arbete hemifrån är vanligt, har man ofta policys eller överenskommelser om vad som ska gälla.”

Intresserad av arbetsrätt också? Beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö