”Inte tillräcklig effekt med halverat gränsvärde”

2019-04-12 00:00 Jonna Söderqvist  
Jens Åhman, Arbetsmiljöverket. Foto: Lena Katarina Johansson

Avvägning. Arbetsmiljöverket kom fram till att gränsvärdet för kvartsdamm var för högt ur ett hälsoperspektiv. Enhetschef Jens Åhman förklarar varför det ändå inte sänktes.

– Vi var tveksamma. Därför skickade vi ett förslag på en halvering av gränsvärdet på remiss, för att höra vad parterna tyckte. Vi, liksom EU, kom fram till att en halvering inte gav tillräcklig effekt i hälsovinst och samhällsekonomisk vinst i förhållande till kostnaderna.

Ni konstaterade själva att värdet var för högt ur ett hälsoperspektiv?

– Hygieniska gränsvärden är inte helt hälso­baserade, utan vägs mot kostnaderna för genomförandet. Anledningen till att man har värdena är att få ner exponeringen. Vi har i stället valt att jobba med åtgärder som till exempel inspektioner och branschsamarbeten. Det är vi som myndighet som väljer väg utifrån vårt uppdrag att folk inte ska skadas eller förolyckas i arbetet. I kvartsfrågan bedömer vi att åtgärder är den vettigaste vägen fram just nu. Om alla vidtar åtgärder, behöver vi då gränsvärden överhuvudtaget?

Hygieniska gränsvärden anses vara en grundpelare i arbetet mot kemiska hälso­risker. Hur ser du på det?

– De ses som en grundpelare, men de är inte det enda verktyget. De är viktiga eftersom de sätter standarden för vad vi anser är en acceptabel exponeringsnivå som är tekniskt och ekonomiskt möjlig.

Sänkt gränsvärde utesluter väl inte andra åtgärder?

– Nej, men vi fokuserar på de åtgärder som har störst effekt och är mest resurseffektiva.

Vilka risker ser ni med beslutet att inte halvera gränsvärdet för kvarts?

– Som det är i dag ser vi inga större risker.

Er konsekvensutredning har fått kritik från flera håll för att vara bristfällig?

– Vi har gjort så gott vi kunnat. Vi gjorde en konsekvensutredning som baserar sig på ett EU-underlag. Vårt resultat ligger i linje med EU:s utredning. Självklart har olika intressenter olika syn på ett gränsvärde, men det är Arbetsmiljöverket som är expertmyndigheten och har i uppdrag att väga ihop dem.

Ni fick beräkningar, baserade på amerikanska data, från flera forskare som visade på högre hälsovinster av ett halverat gränsvärde. På vilket sätt beaktade ni dem?

– Vi tittade på dem men kom inte till samma slutsats.

Enligt samma forskare beräknas 150 av 1 000 arbetstagare dö om de utsätts för kvarts under ett arbetsliv vid dagens gränsvärde?

– Jag kan inte värdera eller kommentera det. Men kvartsdamm är en allvarlig hälsorisk och man ska behandla riskerna med respekt.

Ligger gränsvärdet för kvartsdamm rätt?

– Det är en rimligt avvägd nivå som det ser ut i dag. Det skyddar tillräckligt i förhållande till konsekvenserna och risken för att utveckla silikos och lungcancer.

Varför lade ni ner den svenska kriteriegruppen?

– Vi hade en svensk och en nordisk expertgrupp. Nu driver EU-kommissionen och EU-parlamentet på och tar fram nya gränsvärden. Det finns vetenskapliga underlag att få från olika håll. Vi har kvar den nordiska expertgruppen och kan även i fortsättningen vända oss till den.

Vilka risker ser ni med nedläggningen?

– Riskerna är att vi tappar den nationella kontrollen över hur man tar fram egna gränsvärden och att vi tappar den kompetensen i Sverige. Vi hoppas att den nordiska gruppen räcker till.

Det finns en oro för att de kemiska hälsoriskerna tonas ner av Arbetsmiljöverket?

– Kemiska hälsorisker var stort en gång i tiden, men de dominerar inte längre på tidningarnas löpsedlar och i den politiska debatten. De är en underskattad orsak till ohälsa och samhället accepterar större risker i arbetslivet än för befolkningen i allmänhet. Det handlar om politiska beslut.

Kvarts är vanligt

En av de vanligaste mineralerna i den svenska berggrunden. Finns i granit och gnejs.

Upp till 200 000 arbetstagare kan vara exponerade för kvarts.

Damm som innehåller kvartspartiklar är en hälsofara och finns på många arbetsplatser, till exempel där sten krossas eller sågas.

Arbetsrelaterad exponering för kvartsdamm har visats orsaka silikos, lungcancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), och njursjukdom.

Även dödsfall i bland annat hjärtinfarkt och lunginflammation har visats orsakas av kvarts – dock saknas studier som skattar antalet.

KÄLLA: Arbets­miljö­verket, professor Maria Albin med flera.

Slopade mätkrav på kvarts

På basis av mätrapporter som tidigare skickades in till Arbetsmiljöverket uppskattar verket att 7 procent av företagen överskred dagens gränsvärde och 20 till 30 procent av företagen hade kvartsdammsnivåer som låg högre än halva gränsvärdet. I föreskriften om hygieniskt gränsvärde fanns fram till år 2015 ett krav på företag att skicka in mätrapporter. Endast en mindre del av de uppskattningsvis upp till 200 000 människor som utsätts för kvartsdamm på jobbet arbetar vid den högsta tillåtna nivån.

Arbetsgivaren är skyldig att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvarts och till exempel ordna med regelbundna läkarundersökningar för viss exponerad personal.

Källa: Arbetsmiljöverket

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen