Ingen företagsbot för sex meters fall

2019-06-25 17:28 Jonna Söderqvist  

En byggnadsarbetare föll sex meter från en byggställning. Tingsrätten anser att det inte var frågan om arbetsmiljöbrott: Arbetstagaren borde ha vetat bättre.

Byggnadsarbetaren höll på att montera ned en byggnadsställning i Gävle i mars 2017. Fasta fallskydd saknades. En fästanordning på ställningen gav vika, och arbetstagaren föll sex meter och landade på marken. Han skadade sig och var sjukskriven i sex månader.

Kammaråklagare Stig Andersson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål väckte åtal och krävde att bolaget, Murtek AB, skulle betala 400 000 kronor i företagsbot. Enligt åklagaren hade arbetsgivaren inte tillräckligt undersökt arbetsförhållandena och bedömt riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Åklagaren framförde att byggnadsställningen bestod av delar från olika märken och därför saknade en generell monteringsanvisning. Om riskerna bedömts hade ansvarig företrädare sett till att de personliga fallskydd som fanns användes eller i vart fall lämnat instruktioner till arbetstagare om hur arbetet skulle ha gjorts på ett säkert sätt, skrev åklagaren i stämningsansökan.

Gävle tingsrätt håller inte med och anser att det inte är frågan om ett arbetsmiljöbrott.

Enligt rätten har det inte preciserats i detalj på vilket vis ställningen skulle bestått av olika fabrikat och hur det i så fall skulle ha kunnat påverka arbetsmiljön. Tingsrätten konstaterar att den här påstådda bristen inte är sådan att den kan ligga till grund för en fällande dom i brottmål.

Vidare skriver tingsrätten i sin dom att arbetstagaren hade utbildning för att arbeta med byggnadsställningar. Olyckan skedde när ställningen monterades ner. Tingsrätten anser att utgångspunkten är att arbetstagaren föll ner, eftersom han inte använde personligt fallskydd.

I frågan om arbetsgivarens ansvar påpekar tingsrätten att företaget har utgått dels från att arbetstagaren hade kompetens att arbeta med byggnadsställning och personligt fallskydd, dels att en arbetstagare, när så krävs, använder personligt fallskydd eller avstår från att arbeta på byggnadsställningen.

”En arbetsgivare måste kunna lita på att en arbetstagare iakttar det förhållningssätt som följer av grundläggande utbildning och att arbetstagaren utför arbetet på ett säkert sätt i enlighet med sin utbildning”, slår tingsrätten fast i sin dom.

Därför kommer tingsrätten fram till att det inte förekommit oaktsamhet och att det inte begåtts ett arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada.

Domen kan överklagas senast den 15 juli 2019.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen