HD: Hjärntumör av mobiltelefon är arbetsskada

2012-11-14 15:12 Elisabeth Vene  

Hjärntumören uppstod av flitigt användande av mobiltelefon. Högsta domstolen i Italien har slagit fast att det är en arbetsskada. Nu får mannen invaliditetspension.

Den nu 60-åriga ekonomichefen hade pratat i både mobiltelefon och trådlös bordstelefon av dect-typ, i snitt 5-6 timmar om dagen under 12 år. För tio år sedan drabbades han av neurinom, en godartad tumör, på hjärnans trillingnerv. Tumören opererades bort, men han kan inte arbeta igen, eftersom han måste gå på starka smärtstillande medel.

Han har nu tilldömts invaliditetspension till 80-procent av lönen för sin arbetsskada.

Den första domen som slog fast sambandet mellan mannens trådlösa telefonerande och tumören i en nervknut kom redan för tre år sedan, men överklagades. När nu högsta instans har kommit fram till att det är en arbetsskada, kan inte domen överklagas vidare. Det innebär att den kan vara prejudicerande.

Kommer det att bli en svensk anstormning nu av arbetsskadesökande? Michel Normark, chef för Analys och försäkringsvillkor på Afa Försäkring, svarar att ett enskilt italienskt rättsfall normalt inte får någon betydelse för svensk rättstillämpning eftersom bevisregler med mera skiljer sig åt.

- Dock kan ny medicinsk kunskap innebära att tillämpningen kan ändras. Men i just det här fallet är det för tidigt att uttala sig om vilken betydelse en sådan här dom får.

Mobiltelefonernas skadlighet är omstridd. Bland andra Lennart Hardell, överläkare vid onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro, har i många år hävdat att trådlösa telefoner är skadliga. Hans studier ingick i den italienska domstolens beslutsunderlag.

Mot den forskning som hävdar att mobiltelefoner är farliga står ett antal studier som går ut på att det inte går att påvisa något samband mellan strålningen och cancer, och att det saknas biologisk förklaring till varför de elektromagnetiska fälten skulle orsaka cancer.

Förra året bestämde den internationella organisationen IARC, International Agency for Research on Cancer, vid en forskarkonferens att de elektromagnetiska fält som omger mobiltelefoner och andra apparater ska klassificeras som möjligen cancerframkallande. Därför fortsätter Strålskyddsmyndigheten, SSM, att rekommenderar handsfree och att inte ha mobilen närmast kroppen vid telefonering.

- IARC bedömer att forskningsläget är osäkert. Forskningen har inte kunnat visa att radiofrekventa fält är cancerframkallande. Samtidigt har forskningen inte heller helt kunnat utesluta cancerrisker. Därför rekommenderar vi försiktighetsåtgärder, säger utredare Lars Mjönes på SSM:s hemsida.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö