”Hästnäringens syn på arbetsmiljön måste förändras”

2018-06-13 10:22 Tiina Demargne

HÄSTNÄRINGEN. På hälften av de 520 arbetsplatser Arbetsmiljöverket inspekterade klarade inte arbetsgivaren säkerhetskraven.

Kraven handlar det förebyggande arbetet när det gäller arbetsskador, första hjälpen och krisstöd samt förbättra arbetsmiljön för minderåriga på ridanläggningar.

Den landsomfattande inspektionsinsatsen kom till stånd efter att inspektörer, fack och arbetsgivarorganisationer vittnat om stora kunskapsbrister inom hästnäringen när det gäller arbetsmiljöfrågor.

– Hästnäringens syn på vad arbetsmiljö är måste förändras i grunden för att minska ohälsan inom näringen. Verksamheten ses som en hobby och en sport, inte som en arbetsplats där arbetstagare riskerar att skada sig, säger Hans Jansson, projektledare för inspektionsinsatsen, i ett pressmeddelande.

Läs mer: Sommarjobbarna i stallet lever farligt

– Allt arbete med hästar är riskfyllt. Därför behöver arbetsgivarna skapa rutiner för att bedöma riskerna inför arbetet, inte vakna till när olyckan redan skett, säger Hans Jansson.

Skadestatistiken för anmälda olyckor där hästar var orsaken har under åren 2005 till 2017 legat mellan 97 till 123.

Det är ofta unga och nyanställda som råkar illa ut och drabbas av skador.

– Det är viktigt att rutiner finns för att samverka med skolor, exempelvis inför att en elev gör sin prao eller praktik. Förutom att arbetsgivaren ska riskbedöma arbetsplatsen och se till att en handledare finns som introducerar eleven, behövs tillgång till säkerhetsutrustning, säger Hans Jansson.

Ridskolor och gymnasieskolor inspekterades

De flesta inspektioner som Arbetsmiljöverket utförde skedde hos arbetsgivare med 2 till 9 anställda. Ridskolor, tävlingsarenor, där man kör sulky, fälttävlan, där hopp och dressyr utförs samt naturbruksgymnasier inspekterades.

Tiina Demargne

Kampen

Arbetsmiljö