Hårt tryck bakom utmattning i bristyrken

2020-11-03 13:02 Lena Gunnars  

Att personer i kontaktyrken ofta drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa är känt sedan länge. Men nu är även yrkesgrupper som arkitekter, veterinärer, specialistläkare och apotekare hårt drabbade, visar en rapport från Försäkringskassan.

I den nya socialförsäkringsrapporten Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser undersöker Försäkringskassan den psykiska ohälsan hos den arbetande befolkningen. En av slutsatserna är att de psykiatriska diagnoserna leder till längre sjukskrivningar än andra sjukdomar, men även att sjukfallslängden relaterad till psykisk ohälsa har ökat över tid. Framför allt är det antalet sjuka i utmattningssyndrom som gör att sjukfallen för de psykiatriska diagnoserna blivit allt längre, konstaterar Försäkrings­kassan. De drabbade personerna i den gruppen är ofta sjukskrivna över ett halvår.

Sedan tidigare är det känt att yrken som innebär mycket kontakt med andra människor, så kallade kontaktyrken, som sjuksköterska, ­kurator, präst och socialarbetare, ofta drabbas av psykisk ohälsa. Men att även yrkesgrupper som arkitekter, veterinärer och apotekare drabbas i stor utsträckning är en ny trend, enligt Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.

– Det har kommit signaler både från fack- och branschorganisationer att det är ett hårt tryck i dessa branscher. De rör sig också om bristyrken, säger Ulrik Lidwall.

Läs mer: Vad måste hon berätta för arbetsgivaren om måendet?

Han är noga med att understryka att vissa yrkesgrupper tillfälligt kan hamna högt i statistiken, men sedan försvinna. Det kan bero på strukturella förändringar i en bransch men också på att nya personer kommer in i yrkena.

– Vissa yrken kommer upp och ligger sedan kvar där. Det är sedan upp till arbetsgivar­organisationer och fackliga parter att ta reda på vad det i så fall beror på. Men det är klart att det finns några goda teorier, säger Ulrik Lidwall.

Vad gäller arkitekterna konstaterar Ulrik Lidwall att byggbranschen visserligen sedan tidigare varit en riskbransch, men att det då har handlat mest om byggnadsarbetare som drabbats av fysiska skador. Nu hamnar branschen högt också när det gäller den stressrelaterade psykiska ohälsan.

– Utöver arkitekterna ser vi också att till exempel byggnadsingenjörer och arbetsledare ligger högt när det gäller den stressrelaterade sjukfrånvaron.

Ulrik Lidwall påpekar att det på senare år har varit ett väldigt högt produktionstryck inom byggindustrin och att det kan vara en förklaring.

Även veterinärerna hör till de yrkesgrupper som nu hamnar högt i statistiken. Det gör också andra grupper som arbetar inom djurhälsa, som till exempel djurskötare. Apotekare och receptarier har en liknande utveckling.

Ulrik Lidwalls erfarenhet är att man ofta ser ett mönster i en bransch om flera yrkesgrupper drabbas.

– Då är det oftast en problematik i hela branschen som behöver hanteras, säger han.

Han menar att problemet med allt längre sjukskrivningar för stressrelaterad psykisk ohälsa borde vara en fråga för högsta ledningen på arbetsplatserna i större utsträckning än i dag.

– Ingen skulle säga att de här frågorna om arbetsmiljö och arbetsförhållanden inte är viktiga om man får en mikrofon under näsan. Men i verkligheten är det så att man ofta får upp ögonen för saker först när de sker, snarare än att man jobbar förebyggande. Det tar väldigt lång tid att få tillbaka människor som har blivit sjukskrivna för diagnoser som utmattningssyndrom, påpekar Ulrik Lidwall.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Ohälsan större hos stressade kvinnor

Försäkringskassan har följt dem som levde och förvärvsarbetade i Sverige, i åldrarna 20–69 år, i slutet av 2017 och granskat deras sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser under 2018 och 2019. Studien visar bland annat att psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och sjukfallslängden har ökat över tid.

Kvinnor löper generellt 25 procents högre risk än män att påbörja ett sjukfall. För sjukfall med psykiatrisk diagnos är risken 31 procent högre jämfört med män och ännu högre för stressrelaterad psykisk ohälsa, 41 procent. Stressrelaterad psykisk ohälsa i form av utmattningssyndrom är vanligare bland dem med barn i förskole- och lågstadieåldern.

Vård, skola, omsorg och offentlig förvaltning är riskbranscher för psykisk ohälsa.

Att förhållanden på arbetsplatsen har stor betydelse för psykisk ohälsa och sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser har ett starkt och ökande stöd i forskning, påpekar Försäkrings­kassan.

Källa: Försäkringskassans rapport Sjuk­frånvaro i psykiatriska diagnoser.

Brist på veterinärer en stressfaktor

 

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö