Forskare: Så läggs bra schema för skiftarbete

2019-08-29 16:35 Enikö Arnell-Szurkos  

(Uppdaterad) Långa arbetspass med kort dygnsvila måste undvikas. I övrigt fungerar olika arbetstidsmodeller lika bra vad gäller stress, sömn och hälsa. Det visar en ny studie.

Tre olika arbetstidsmodellers påverkan på sömn, stress och hälsa hos vårdpersonal undersöktes i en forskningsstudie från Stockholms universitet. Syftet var att utveckla långsiktigt hållbara arbetstider för vårdpersonal som jobbar skift. Modellerna innefattade både fast rullande schema och individuellt utformade scheman.

Göran Kecklund, professor med inriktning på sömnforskning och föreståndare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, ledde studien och presenterade resultaten av det AFA-finansierade projektet (se presentationen här).

– Ingen arbetstidsmodell är bättre än någon annan. Alla kan fungera väl om andra omständigheter fungerar. Men vi ser att arbetstider som innebär långa arbetspass och kort sammanlagd dygnsvila bör undvikas. Dessa bidrar nämligen till trötthet och sömnbrist.

De som har väldigt oregelbundna scheman med ständigt varierande start- och sluttider på arbetspassen har störst risk att drabbas av ohälsa.  Det kan till exempel handla om vikarier som dras in med kort varsel och måste vara flexibla, förklarar Göran Kecklund.

– Oregelbundna arbetstider när man inte har framförhållning tror jag kan bli väldigt svårt och  slitsamt. Det tror jag vi kommer att se en ökning av i samband med den nya gig-ekonomin.

Det här med långsiktigt hållbara arbetstider är ingen ”quick fix” som Göran Kecklund uttrycker det. Om sjukvårdspersonalen från region Västerbotten, som ingick i studien, själva fick välja ville 65 procent av dem ha reducerad veckoarbetstid med två till tre timmar, före högre lön och samma arbetstid.

– Det är ett spännande resultat och är nog typiskt för sjukvårdens stressiga arbete. Personalen orkar inte riktigt med hundra procent och går ibland ner i arbetstid för att inte riskera att drabbas av stressrelaterad ohälsa. Man går kanske ner på 85 procent, för att få den där extra lediga dagen för återhämtning. Den egna hälsan går före ekonomin, säger Göran Kecklund.

Hög arbetsbelastning är den enskilt största anledningen till störd sömn och trötthet. Därför menar Göran Kecklund att kortare arbetspass skulle minska riskerna för ohälsa.

– Om arbetsbelastningen är hög är det rimligen bättre att minska exponeringen från åtta timmar till sex timmar. Men det måste ju gå ihop sig ekonomiskt för arbetsgivaren. Och som det ser ut är det svårt att få till det hos kommuner och landsting, där budgetramarna ofta är för tajta.

Schemaläggningsråd:

• Undvik komprimering, alltså långa arbetspass med kort dygnsvila

• Minst elva timmars dygnsvila

• Undvika långa (>12 timmar) arbetspass – helst bara åtta timmar om arbetet är fysiskt och psykiskt tungt

• Inte börja dagskiftet för tidigt, ej före klockan sju helst

• Inte för många arbetsdagar i följd – max fyra eller fem

• Max två-tre nattskift i följd

• Lediga dagar utspridda i schemat, det motverkar ackumulerad sömnbrist.

• Bra att ha varannan helg ledig, för att få balans mellan arbete och privatliv.

 

Källa: Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Ny forskning

Presentationen av denna forskning skedde vid seminarium på AFA den 29 augusti: ”Må bra i skiftarbete! hur ser de goda lösningarna ut? Är arbetstidsmodeller lösningen på problemet?”

Forskningsprojektet som handlade om arbetstider för sjukvårdspersonal vid Region Västerbotten av Göran Kecklund, Sofia Westerlund, Ulla Olofsson, Bernt Karlsson, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Läs mer här.

Enikö Arnell-Szurkos

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen