Företagssköterskan: Samtalet är viktigt

2019-03-08 00:00 Torbjörn Svensson  
”Kommunikationen mellan de anställda och chefen är viktig. Om den inte fungerar kan vi hjälpa till”, säger företagssköterskan Helena Sändergård. Foto: Siv Öberg

Företagshälsovården. Privata bekymmer eller brister i arbetsmiljön leder ofta till problem med rökning, droger eller övervikt. Det menar Helena Sändergård, företagssköterska.

På företagshälsan Avonova i Helsingborg tar företagssköterskan Helena Sändergård emot anställda från företag i regionen. De flesta kommer inte för att bli medicinskt undersökta. Det handlar oftast om personliga samtal där anställda berättar om sin livssituation, både i arbetslivet och privat. Med runt ett hundratal anslutna företag blir det många samtal per år. Det ger en överblick.

– Det finns ett stort psykosocialt behov av att få berätta hur man mår. Därför ägnar vi mycket tid åt att prata. Då kan vi också fånga upp signaler och tillsammans lyfta frågor till arbetsgivaren, så att vi kan sätta in rätt åtgärder i ett tidigt skede, säger Helena Sändergård.

– De flesta vill inte prata om sina privata problem med sin chef. Det är lättare att vända sig till oss, tillägger hon.

Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Det är inte ovanligt att en pressad livssituation med separationer, sjukdomar eller olyckor blir en utlösande faktor och leder till att man missköter sin hälsa. Ju längre tiden går, desto svårare blir det att komma tillbaka till ett hälsosamt liv. Helena Sändergård konstaterar att det psykosociala välbefinnandet har en avgörande betydelse för den fysiska hälsan.

Att bara lyssna och vara förstående är inte tillräckligt. Ibland måste Helena Sändergård ställa obekväma frågor.

– Alla har ett personligt ansvar för sin hälsa. Men en del verkar tro att det är någon annan som ska fixa det. Då brukar jag fråga vad de själva bidrar med för att det ska bli bättre. Om de inte kan svara på det, då är det dags att ändra sig.

Helena Sändergård konstaterar att sjukskrivningar kostar. Beräkningar visar att en enda sjukskrivningsdag kostar 10 procent av en månadslön.

– De som arbetar inom hantverksyrkena är mer utsatta för arbetsskador. Den fysiska arbets­miljön är påfrestande och de känner oftast en konstant stress, tillägger hon.

Hon berättar om ett metallindustriföretag där hon kopplades in.

– Vi gjorde en hälsoundersökning. De anställda hade katastrofalt dålig kondition. Deras intresse för fysisk aktivitet var lika med noll. Vi förklarade för företagsledningen att på sikt skulle det komma att kosta en förmögenhet med alla sjukskrivningar.

En plan lades upp. Alla anställda konditionstestades och skattades på en skala från 1 till 5. De flesta hamnade väldigt lågt. De erbjöds en bonus om de lyckades förbättra sitt resultat. För varje steg på skalan fick de 1 000 kronor, vilket fick intresset för motion att vakna till liv. Helena Sändergård berättar att försöket har pågått i fyra års tid och att fler än hälften av de anställda nu motionerar regelbundet.

– Det handlar om småsummor för företaget jämfört med vad sjukskrivningar kostar. Och de anställda har fått bättre livskvalitet, säger Helena Sändergård.

Torbjörn Svensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen