De undersöker strukturer som orsakar mobbning

2017-12-04 00:00 Ulrika Fjällborg  

FORSKNING. Det är strukturer i organisationen, inte individer, som orsakar mobbning. Nu startar ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet som ska kartlägga riskfaktorer i arbetsmiljön.

I våras fick Linköpings universitet 3,4 miljoner av Afa Försäkring för ett nytt forskningsprojekt om mobbning. Uppgiften är att ta reda på hur olika faktorer i arbetsorganisationens struktur påverkar mobbning på arbetsplatsen.

– Vi är väldigt glada för detta, säger Michael Rosander, docent vid Linköpings universitet och projektledare.

En jämförbar studie har inte gjorts i Sverige sedan 80-talet. Det unika är att den är longitudiell, den ska jämföra organisationers utveckling över tid. De flesta studier som görs är tvärsnitt av ett tillstånd.

– Här kan vi se hur händelser i organisationerna eller hos individerna påverkar utvecklingen, säger Michael Rosander, som gör studien tillsammans med doktoranden Stefan Blomberg.

De väntar in den första datamängden i december. Genom SCB skickar de ut en omfattande enkät till 8 000 slumpmässigt utvalda yrkesarbetande på arbetsplatser med fler än tio anställda. Ett år senare görs samma körning igen för att se vad som hänt i samma grupp. Studien ska pågå till 2020.

– Mobbning handlar inte om individer, den uppkommer ur brister i organisationer. Vi vill ta reda på vilka faktorer i arbetsplatsorganisationen som påverkar mobbning och hur.

Läs också:

Läs mer: ”Facket kan gå med i mobbningsdrevet”

Syftet är att hitta organisationsstrukturer som ger en grogrund för mobbning för att kunna undvika dem och se till att mobbning inte uppstår.

– Det är ett mycket allvarligt problem som gör att folk mår väldigt dåligt, att människor tar livet av sig.

Om det uppstår finns bara en lösning att rekommendera för den som drabbats:

– Fly, säger Michael Rosander.

– Det är väldigt svårt att komma tillrätta med en fullt utvecklad mobbningssituation och hälsokonsekvenserna för den som drabbas är så allvarliga.

I stället handlar det om att jobba förebyggande i ett strukturerat psykosocialt arbetsmiljö­arbete. Redan i dag finns rekommendationer för hur man gör det och forskning pågår. Till exempel använder Stefan Blomberg sedan 2015 den undersökning de nu skickat ut via SCB i medarbetarundersökningar åt en myndighet, några kommuner och företag i sitt doktorandarbete.

– Då får organisationerna vetenskapligt gjorda undersökningar och vi får värdefull data i utbyte, det är en win-win-situation, säger Michael Rosander.

Möjligheten att göra en så stor studie med slumpmässigt urval är de dock mycket glada över. Med den hoppas Michael Rosander få djupare kunskap om vilka organisationsfaktorer som påverkar mobbningutvecklingen och hur de samspelar över tid.

– Vi kommer inte bara att titta på dem som är mobbade. Det är inte en fråga om antingen eller, utan en gradvis process av negativ och kränkande behandling som när man kommer upp i en viss nivå når gränsvärdena för mobbning.

Förhoppningen är att kunna kartlägga sådana riskfaktorer i organisationsmönster som inte syns i dag.

– Så att man kan få ut en liten varningsklocka till dem som är i riskzonen.

Tydlighet förebygger mobbning

• Skapa ordning och reda i organisationen.

• Ha en tydlig rollfördelning bland de anställda.

• Tydlig beslutsordning mellan avdelningar och olika chefer.

• Tydliga regler för vad som är en accepterad jargong.

• Tydliga rutiner om det uppstår konflikter och vid förändringar i organisationen.

• Följ konsekvent fattade beslut.

• Se till att det får ­konsekvenser om regler och överenskommelser inte följs.

Källa: Michael Rosander, Linköpings universitet

Ulrika Fjällborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö