Dammet – ständigt bekymmer på bygget

2019-12-06 00:00 Torbjörn Svensson  

Andningsskydd. Trots riskbedömningar, dammfällor, städning och interna skyddsföreskrifter är dammet ett stort problem på byggarbetsplatser. I dammet lurar nanopartiklar – men rätt mask hjälper.

Kungälvs sjukhus norr om Göteborg byggs om. Skanska är huvudentreprenör och Sandå underentreprenör för måleriarbetet. Tony Lindblom, arbetsledare för målarna, tar emot vid grindarna.

– Vi har tolv målare på plats och håller på att färdigställa två nya huskroppar. När de är klara flyttar en del av sjukhusets avdelningar in. Då ska de gamla sjukhusbyggnaderna renoveras. Arbetet ska vara klart 2024, berättar han.

Målarna har frukostrast. De vet att det är viktigt att skydda sig mot damm när de arbetar, men när nanopartiklar kommer på tal blir de osäkra om vad det är för något och hur det påverkar kroppen. De har olika uppfattningar vilket andningsskydd som är bäst. Friskluftsmask eller halvmask med P3-filter ska användas vid sprutmålning, slipning och sprutspackling. Båda alternativen skyddar mot nanopartiklar.

Från måleriföretaget Sandå framhåller man att det inte finns några nanopartiklar i den färg de använder. Det är den information de fått från sina färgleverantörer Flügger och Tikkurila. Men Sandå har ändå tagit det säkra före det osäkra och är noga med att den personliga skyddsutrustningen ska hålla så hög kvalitet att den även fångar upp nanopartiklar.

Företagets interna skyddsföreskrifter uppdateras en gång om året av Sandås arbets­miljö­kommitté, där skyddsombuden är representerade. Alla anställda får ta del av föreskrifterna genom en medarbetarguide. I mobilen finns sedan i år möjligheter att via en app få information om de riskbedömningar som finns för de olika produkter som företaget använder.

Sandå har uppmanat sina målare att ladda ner appen, så att de kan läsa säkerhetsdatablad och skyddsföreskrifter. Men när Arbetarskydd frågar om någon av målarna kan visa appen, är det ingen som hittar den.

Rasten är slut och målarna återgår till arbetet. Lasse Johansson ska sprutspackla, men konstaterar att en sladd till strömbrytaren lossnat och kallar på hjälp av en elektriker i närheten.

Under tiden aggregatet repareras, ser sig arbetsledaren Tony Lindblom omkring. Det är ordning och reda, men överallt på golvet ligger ett fint puder av byggdamm. Det betyder risk för nanopartiklar. Ju mindre de är, desto längre blir de hängandes kvar i luften och desto lättare har de för att sprida sig till närliggande lokaler.

De minsta partiklarna kan hålla sig svävande i flera dygn.

För att förhindra att dammet sprider sig försöker arbetsledningen avgränsa rummen genom att täcka för dörröppningarna med plast. Skanska har föreslagit att man ska bygga inplastade boxar som arbetet kan utföras i och att boxarna sedan ansluts till en dammfälla.

– Det städas regelbundet av en städfirma och vi har satt upp dammfällor, men det blir dammigt ändå. När vi kommer in och ska arbeta med våra maskiner, rörs dammet upp i luften igen, konstaterar Tony Lindblom.

Sprutaggregatet är lagat och Lasse Johansson kan starta det igen. Han tar på sig ett andningsskydd, en halvmask med P3-filter, och börjar sprutspackla. Det bildas imma av sprutstrålen när han jobbar, men någon dammfälla som fångar upp partiklarna i luften finns inte i närheten.

Kollegan Joppe Jakobsson använder samma sorts andningsskydd när han slipar de färdigspacklade ytorna med sitt arbetsverktyg ”giraffen” på en annan våning.

– Jag har provat friskluftsmask tidigare, men den känns otymplig och jag gillar inte när det kommer färgstänk eller damm på visiret. Då kan man inte se så bra när man arbetar, säger han.

Friskluftsmasken är mest effektiv men kan upplevas som stor och otymplig. Problemet med alternativet, halvmask och P3-filter, är att det ger ett andningsmotstånd. Det ska därför inte användas vid ansträngande arbete som ökar andningsfrekvensen. I det läget ska man välja en friskluftsmask. Det står att läsa i Sandås interna skyddsföreskrifter.

Målaren Johnny Johansson väljer friskluftsmask av andra skäl.

– Eftersom jag har skägg så fungerar inte halvmask med P3-filter när jag sprutmålar. Det blir fullt med färg innanför skyddet, så därför har jag bytt till friskluftsmask. Det känns ”görbra”, säger han.

Det är helt i linje med Sandås interna skyddsföreskrifter. Enligt dem ger passivt andningsskydd med P3-filter bara 10 procents skydd om man har skägg eller skäggstubb.

För att filtret i andningsskyddet ska fungera tillfredsställande, ska det bytas regelbundet. Några regler för hur ofta det behöver göras finns inte. Det beror på hur mycket filtret används. Men byte ett par gånger i veckan rekom­menderas. Masken bör också förvaras i en tätslutande plastpåse när den inte används.

I början av året lät Skanska utföra en luftmätning av dammet på byggarbetsplatsen. Under en dag mättes damm vid gipsning, borrning, golvfräsning och bilning. De arbetsmoment som undersöktes klarade gränsvärdena.

– Som arbetsgivare är vi skyldiga att göra en riskbedömning och bedömning av exponering. Så vi beställde en luftmätning av IVL (Svenska Miljöinstitutet, reds anm) för att kolla hur det låg till med de hygieniska gränsvärdena med avseende på kvartsdamm. Men eftersom det inte finns något gränsvärde för nanopartiklar gjorde vi ingen speciell mätning av det, säger Tobias Iseland, hälso- och säkerhetsledare på Skanska.

Ta inte hem arbetskläderna

Med enkla medel kan man undvika att sprida nanopartiklar från arbetsplatser där de finns:

• Ta inte hem arbetskläderna - tvätta dem på jobbet.

• Använd långärmade tröjor och långbyxor vid arbete för att undvika att få in nano­partiklar via huden.

• Tvätta händerna innan du äter.

• Använd föreskrivet andningsskydd.

Torbjörn Svensson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö