Dags för synpunkter på AV:s regelförslag

2020-02-14 00:00 Birgitta Ländin  

Föreskrifterna. I slutet av januari gick Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur ut på remiss. Verket har gjort en omfattande bearbetning av strukturen för alla de regler som gäller för arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. På LO finns oro. – En farhåga vi har är att skyddsombudens roll kommer att urholkas.

Arbetet med den nya strukturen har redan pågått under ett par års tid. Ett sjuttiotal föreskrifter ska bli 14 men innehållet detsamma som tidigare.

– Färre föreskrifter gör att det blir lättare att hitta de regler som gäller på den egna arbetsplatsen. Vi tror att fler därmed kommer att upptäcka vilka regler de faktiskt omfattas av. I dag kan detta vara svårt att överblicka, eftersom flera av våra föreskrifter gäller parallellt, säger Eva Barkström, projektledare på Arbetsmiljöverket.

På samma arbetsplats kan arbetsgivaren till exempel behöva ta hänsyn till föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsplatsens utformning, buller, belastningsergonomi, smittrisker, våld och hot och många andra föreskrifter, enligt Eva Barkström.

Också språket har bearbetats och gjorts mer enhetligt i de nya föreskrifterna. Målet är att det ska bli lättare att förstå reglerna. Eftersom omarbetningen är så omfattande har såväl remiss­tiden som implementeringstiden utökats. Remissinstanserna har fram till den 20 augusti på sig och under hela våren kommer man att hålla möten med berörda kring vad de nya reglerna innebär.

Ikraftträdandet kommer att få ta upp till ett år.

Läs mer: Skarp kritik mot ny regelstruktur

Förutom arbetsmarknadens parter och andra självklara remissinstanser välkomnar Arbetsmiljöverket också spontana remissvar.

– Alla som har en synpunkt är välkomna att inkomma med den, säger Eva Barkström.

Verket hoppas på att få synpunkter bland annat på hur indelningen i avdelningar och kapitel fungerar, liksom på begriplighet och huruvida nya förtydliganden av kraven inom systematiskt arbetsmiljöarbete gör dessa lättare att förstå.

LO ska nu titta närmare på remissen. Att reglerna blir mer kortfattade även vad gäller skyddsombudens roll kan vara en källa till oro, enligt arbetsmiljöutredaren Carola Löfstrand.

– En farhåga vi har är att skyddsombudens roll kommer att urholkas, vilket riskerar att försvåra samverkan. Även om Arbetsmiljö­verket säger att innehållet i reglerna inte förändras kommer det troligen att bli färre ställen att peka på där skyddsombudets roll understryks.

Hon tycker också att regeringen borde tillskjuta pengar i samband med implementeringen, både till Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter som behöver göra om alla arbetsmiljöutbildningar i samband med förändringen.

Nu blir det alltså en lång remisstid, ända fram till augusti, vilket LO tycker är positivt. LO välkomnar också vårens workshops.

– Där kommer även lokala parter som ska jobba med detta i praktiken kunna göra sig hörda. Vi hoppas förstås att man lyssnar och tar till sig deras synpunkter, och även de som vi kommer att förmedla från fjorton LO-förbund, säger Carola Löfstrand.

På Svenskt Näringsliv påpekar juristen Amelie Berg att man fortfarande saknar ett verksamhetsperspektiv i strukturen, vilket är en synpunkt man har fört fram under processen. I övrigt vill Svenskt Näringsliv vänta med kommentarer tills medlemsorganisationerna har sagt sitt i den dialog man nu för med dem.

Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö