Arbetsmiljö

”Bra att kostnaderna för dålig arbetsmiljö synliggörs”

Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert hos Svenskt Näringsliv.
Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert hos Svenskt Näringsliv.

Arbetsmarknadens partner häpna inför att dålig arbetsmiljö kostar Sverige över 160 miljarder årligen. – Siffrorna berättar att vi uppenbarligen har mer att göra, säger Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert, på Svenskt Näringsliv.

Publicerad

164 miljarder kronor om året eller fyra procent av Sveriges bruttonationalprodukt. Det är prislappen för dålig arbetsmiljö, visar en unik internationell kartläggning som Arbetarskydd tagit del av och berättat om tidigare. För första gången har det tagits fram beräkningar på hur mycket dålig arbetsmiljö kostar i olika länder.

I Sverige ligger kostnaderna för olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar årligen på fyra procent av landets bruttonationalprodukt eller 164 miljarder kronor, enligt färska siffror från internationella arbetsmiljökommissionen ICOH, internationella arbetsorganisationen ILO och Europeiska arbetsmiljöbyrån.

– Det är mycket pengar och sifforna berättar att vi uppenbarligen har mer att göra.  Jag tycker att det är väldigt bra att kostnaderna för dålig arbetsmiljö synliggörs. Det visar på de vinster man kan uppnå med att driva ett bra arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. Arbetsmiljöarbetet har blivit bättre och medvetenheten har ökat, säger Anna Bergsten till Arbetarskydd.

Arbetsgivarna har huvudansvaret för arbetsmiljön. Vad kan ni göra?

– Vi kan fortsätta stötta och hjälpa våra arbetsgivare. Vi har väldigt många små företag. Det är kanske inte alltid så lätt att hitta rätt i arbetsmiljödjungeln. Vi hoppas på att Arbetsmiljöverkets regelförnyelsearbete ska underlätta för de små företagen att följa regelverket. De större företagen har det lättare. Någon quick fix finns inte.

Läs också:

– Många företag är medvetna om kostnaderna för dålig arbetsmiljö, men många är det säkert inte. Viljan att vara en attraktiv arbetsgivare är ett incitament för att jobba med arbetsmiljön. Krasst sett är det också ett ekonomiskt incitament.