Arbetsmiljö

Babbel bäst - efter tystnad - på kontoret

Marijke Keus van de Poll. Foto: Britt Mattsson

LJUDBILD. Ett sorl av röster är det ljud som är lättast att koncentrera sig i. Men allra bäst är tystnad. Det visar forskning från Gävle högskola.

Publicerad

I en serie av experimentella studier har forskaren och psykologen Marijke Keus van de Poll undersökt hur mycket bakgrundsprat stör oss när vi ska skriva en text som kräver kreativitet. Hon har också undersökt hur man kan minska de störande effekterna.

Cirka 200 personer fick i uppgift att fritt skriva en text utifrån vissa ord. Under tiden hade försökspersonerna lurar på sig som sände prat som ibland var maskerat med andra typer av ljud, som havsvågor och brus. Taluppfattbarheten i pratet varierade, från ett sorl till en konversation som gick att uppfatta.

Resultatet på skrivuppgiften utvärderades och efter experimentet fick deltagarna skatta hur de tyckte att arbetsbelastningen varit.

Resultaten visar tydligt att det bästa för prestationen är tystnad. Redan vid väldigt låg taluppfattarhet blev deltagarna störda.

– Så snart man förstår ord eller meningar blir det störande. Vi visste att prat var störande för skrivprocesser, men vi visste inte hur störande det var. Jag hade förväntat mig att man skulle klara mer bakgrundsprat innan man blev störd, säger Marijke Keus van de Poll.

Tystnad var absolut bäst för prestationen. Men i ett experiment där det undersöktes hur man kan minska de negativa effekterna av prat genom att maskera pratet med brus, ljud av havsvågor eller babbel visade det sig att babbelljud där det inte gick att uppfatta enskilda ord var mest effektivt.

Prestationen blev i själva verket lika bra i babbel som i tystnad, men arbetsbelastningen uppfattades som högre i babbel.

– En förklaring är att man måste koncentrera sig hårdare för att kompensera för bakgrundspratet, som gör att man lyckas hålla prestationsnivån. Men det kräver mer vilket leder till högre upplevd arbetsbelastning, säger Marijke Keus.

Man kan nämligen inte ”blunda för ljud”, alltså medvetet stänga ute ljud. Ljudet som kommer in analyseras av hjärnan.

– När det gäller hörda ord i bakgrundsljudet använder hjärnan samma processer för att analysera språket i bakgrundsljudet som behövs för skrivuppgiften, och det blir en krock.

Hur kan man utforma arbetsplatser som gynnar koncentrationen på bästa sätt?

– Se till att det verkligen finns tysta rum och zoner, och att medarbetarna har möjlighet att sätta sig där, särskilt viktigt är detta om man ska skriva. Man kan även sätta upp regler för var och hur man får prata, säger Marijke Keus van de Poll.

Marijke Keus van de Poll

Psykolog som disputerade 2018 med avhandlingen Disruption of Writing in Noisy Office Environments.