AV:s expert: ”Samverkan blir ännu viktigare”

2021-02-05 13:00 Karin Nilsson  
Ulrich Stoetzer, sakkunnig i organisatorisk och social arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket.

HEMARBETE. Dagens regler är tillräckliga. Men det har blivit en utmaning att tillämpa dem. Det menar Ulrich Stoetzer, på Arbetsmiljöverket.

– Arbete hemifrån i stor skala ställer stora och delvis nya krav på arbetsgivare. Att kontrollera arbetsbelastning och arbetstider, att se till att det finns tillräckliga resurser för att hantera krav och att se till att det är tydligt vem som ska göra vad är sådant som blir svårare på distans. Det menar Ulrich Stoetzer, sakkunnig i organisatorisk och social arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket.

– Hur det här ska gå till idag är en utmaning. Det krävs att arbetsgivaren arbetar systematiskt och jag tror att dialogen och samverkan blir ännu viktigare. 

Hur ser ni på arbetsgivarens möjligheter att ha koll på allt detta nu?

– Det är svårt att säga. Om man som arbetsgivare tycker att det är svårt att följa föreskrifterna i vanliga fall blir det inte lättare nu. Men det går att ta hjälp utifrån, från företagshälsovården och från ergonomer och det finns idéer och lösningar. Gå videoskyddsronder och tänk på att skyddsombuden har en viktig roll.

– Vi förstår att det här ställer till det. Det är en annan sak att träffa någon på en arbetsplats. Man kan faktiskt se att någon inte mår bra. Det är lätt att glömma bort det. Men man kan inte begära att arbetsgivaren ska hålla reda på alla sina arbetstagare i varje stund när det är hemma.

Hur ska man som arbetsmiljöansvarig tänka?

– Det är viktigt att gå tillbaka till grunderna. Utgå från föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete och se över hur ni ska göra för att undersöka riskerna nu. Hur bedömer ni dem? Hur åtgärdar ni dem så snart som möjligt? Hur kan ni följa upp åtgärderna när ni inte ses? Tänk även på ergonomin och föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Se till att det finns rutiner. Ha en god dialog. Man får höras på andra sätt än vanligt bara. 

Blir arbetstagarens ansvar formellt större i en sådan här situation när arbetsgivaren har svårt att ha koll?

– Nej, inte formellt. Ansvaret är detsamma och regleras i arbetsmiljölagen. Som arbetstagare ska du påtala om du ser arbetsmiljöproblem och följa instruktioner om säkerhetsregler. Men arbetsgivaren måste ge bra möjligheter att rapportera. 

Hur fungerar de regler som finns kring arbetsmiljön i dagsläget? 

– Reglerna är tillräckliga men förutsättningarna att hantera dem har ändrats. De reglerar egentligen risker. Det skulle vara om det skulle uppkomma några helt nya risker som är helt unika för att man jobbar hemma. När det gäller ergonomin och arbetsbelastningen är ju riskerna likartade. Vi får se vad som händer och hur vi jobbar framöver. Vi får utvärdera och se om vi behöver ändra några av föreskrifterna. 

Är du orolig för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för de som arbetar på distans?

– Ja, initialt. Jag tror att det är en inkörssträcka för att hitta sätt att få koll på arbetsmiljön på distans. Gemenskapen i arbetslivet är också mycket viktig och nu är många isolerade. Det kan påverka den psykiska hälsan. Det är egentligen ett större problem för det handlar inte bara om arbetet. 

Finns det något i osa:n som kan hjälpa arbetsgivaren med det?

– Arbetsgivaren ska sträva efter att ge möjligheter till samarbete och social gemenskap. Man får hitta nya sätt för det. Jag jobbar själv hemifrån och tycker att videomöten är sådär. I framtiden får vi väga fördelen med att jobba hemifrån mot att vi också har ett behov av gemenskap. De flesta har också ett jobb som kräver att man samarbetar och det blir svårare när man inte ses.

Missa inga nyheter - beställ Arbetarskydds kostnadsfria nyhetsbrev

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö