AV: Kommuner och regioner behöver kontrolleras

2020-03-10 11:01 Karin Nilsson  
Heli Aarnipuro. Foto: Hans Alm

Arbetsmiljöproblemen i offentlig sektor måste få en lösning. Nu ska Arbetsmiljöverket ut på inspektion för att få den högsta ledningen i kommunerna och regionerna att ta sitt ansvar.

Under förra året besökte Arbetsmiljöverket förtroendevalda och höga tjänstemän i landets alla kommuner och regioner för att informera om deras ansvar för arbetsmiljön. Nu går Arbetsmiljöverket vidare. Under de kommande två åren ska myndigheten inspektera den högsta ledningsnivån för att kontrollera att de följer arbetsmiljölagen. Enligt Arbetsmiljöverket handlar det om att se till att ledningen styr och följer upp arbetsmiljöarbetet, så som arbetsmiljölagen kräver.

- Det finns en koppling mellan de beslut som fattas i kommunledningen och arbetsmiljön i verksamheten. Om man skär ned på resurser till exempelvis i förskolan är det viktigt att fundera över vilka effekter det får för arbetsmiljön. Ingen ska behöva bli utsliten i förtid, syftet är att alla ska hålla ett helt arbetsliv, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och nationell projektledare för insatsen, i myndighetens pressmeddelande.

Arbetsmiljöverket påpekar att kommuner och regioner länge har brottats med höga sjuktal bland personal i kvinnodominerade verksamheter som vård, skola och omsorg. Inspektioner av Arbetsmiljöverket har visat på upprepade brister i arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. Problemen med överbeläggningar på sjukhus har inte heller fått en lösning, trots flera utdömda viten.

Läs mer: Sju fack i Hörby bakom anmälan till Arbetsmiljöverket

Med den nya insatsen vill Arbetsmiljöverket se en långsiktig lösning på arbetsmiljöbristerna i offentlig sektor.

- Syftet är att få till ett förebyggande arbetsmiljöarbete som genomsyrar hela verksamheten, inte bara de arbetsplatser som vi råkar inspektera. Kommuner och regioner har inte råd att förlora sin personal inom vård och omsorg på grund av sjukskrivningar. Det lönar sig med en god arbetsmiljö, säger Heli Aarnipuro.

Även förskolor i varje kommun ska inspekteras, för att se hur kommunens arbetsmiljöarbete fungerar i praktiken ute på förskolorna. Inspektörerna ska bland annat kontrollera om det finns årliga uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet. De brister som upptäcks, till exempel höga bullernivåer eller hög arbetsbelastning, ska återkopplas till kommunledningen i stället för till de enskilda förskolorna, skriver myndigheten i sitt pressmeddelande.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö