Arbetsmiljö

Att bli uppsagd – en möjlighet

Att bli uppsagd från sitt arbete är en av de stora livskriserna. Samtidigt kan det innebära en vändpunkt i livet och karriären. Det framgår av en doktorsavhandling.

Publicerad

Tack vare trygghetssystemen har tjänstemän som blir uppsagda möjlighet att reflektera över sin framtid och kanske tänka om helt när det gäller karriären. Anders Hallqvist har i sin avhandling i pedagogik tittat på hur det går till.

Han kommer fram till att nära sociala relationer är avgörande för den som tänker byta arbetsbana. Det professionella nätverket är inte lika avgörande, när människan gör vad han kallar ett horisontellt karriärsteg. Stöd från närstående kan vara avgörande för att våga ta steget. Lika stark blir påverkan om de närmaste är negativa och kritiska till den nya banan.

Avhandlingen ”Work Transitions as Biographical Learning” lades fram vid Linköpings universitet den 11 maj.