Arbetsmiljöverket ska analysera dödsolyckorna

2019-08-09 00:00 Karin Nilsson  
Ylva Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Uppdrag. Arbetsmiljöverkets arbete mot dödsolyckor behöver ”taggas upp”. Det anser arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, som ger myndigheten ett nytt uppdrag.

Dödsolyckorna i arbetslivet har ökat sedan 2016 och hittills i år. Det påpekade arbetsmarknads­minister Ylva Johansson när hon i början av sommaren berättade vad regeringen gjort och kommer att göra för att vända utvecklingen.

– Det här är en oroväckande ökning. Vi vet inte om det här är en trend eller om det är tillfälligt. Men det finns anledning att agera.

Arbetsmarknadsministern hänvisade bland annat till de samtal hon fört med företrädare för fack och arbetsgivare från särskilt drabbade branscher tidigare under våren. Under dessa har det kommit fram önskemål om ett slags haverikommission. Nu får Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera de dödsolyckor som skedde under 2018 och hittills i år.

– Jag kallar det inte en haverikommission, men det är ett svar på de önskemål om en sådan som har framkommit, sa ministern.

Arbetsmiljöverket ska analysera varje enskild dödsolycka för att dra slutsatser och ge rekommendationer. Dessa ska presenteras på ett lättillgängligt sätt och kunna användas av både arbetsgivare och skyddsombud. Myndigheten ska fokusera på branscher som är särskilt drabbade, som jord- och skogsbruk, gruvdrift, avfall och avloppshantering samt magasinering och tillverkning.

– De här branscherna är värst drabbade i förhållande till antalet anställda, poängterade Ylva Johansson.

Arbetsmarknadsministern påminde om att Arbetsmiljö­verket har fått mer pengar och anställt flera inspektörer, myndigheten har arbetat mot osund konkurrens och regeringens arbetsmiljöstrategi har haft en nollvision mot dödsolyckor. Ylva Johansson påpekade att visionen dock inte har hållits. Statskontoret har också fått i uppdrag att utvärdera arbets­miljö­strategin.

Ylva Johansson hoppas också på förslagen från den så kallade företagsbotsutredningen med bland annat höjda böter för företag som begår arbetsmiljöbrott. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. På en fråga om behov av ny lagstiftning svarade hon att det inte framkommit något sådant önskemål efter mötet med parterna. Däremot fanns önskemål om att öka tempot i utredningarna.

– De här utredningarna kallnar och det blir svårare att fälla någon när tiden går, sa Ylva Johansson.

Ministern planerar att gå vidare med förslaget om att ge regionala skyddsombud utökade rättigheter att besöka företag med kollektivavtal men som saknar medlemmar.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö