Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket backar om gravida och gruvarbete under jord

Arbetsmiljöverket har nu ändrat sitt tidigare förslag till beslut om ett absolut förbud att arbeta med gruvarbete under jord för gravida och ammande kvinnor. Foto: Hanna Franz/TT

Arbetsmiljöverket ville förbjuda ammande och gravida kvinnor att arbeta med gruvarbete under jord i enlighet med ett EU-direktiv. Nu har Arbetsmiljöverket ändrat sig efter att ha tagit till sig av synpunkter från Industriarbetsgivarna och branschorganisationen Swemin.

Publicerad

Bakgrunden till Arbetsmiljöverkets förslag var att verket under sitt regelförnyelsearbete upptäckt att Sverige inte fullt ut lever upp till ett EU-direktiv från 1992.

Enligt en av bilagorna i direktivet skulle ett absolut förbud mot gruvarbete under jord för gravida och ammande kvinnor gälla. Tidigare hade det räckt med att arbetsgivaren gjorde riskbedömningar av arbetet. Beroende på resultatet av dem kunde arbetsgivaren sedan omplacera den gravida eller ammande kvinnan eller göra andra anpassningar för att minimera riskerna med arbetet.

Industriarbetsgivarna och Swemin skickade in en skrivelse med synpunkter till Arbetsmiljöverket efter att ha gått igenom förslaget om ett absolut förbud. De lusläste direktivet med tillhörande bilagor. Gruvarbete under jord som utförs av gravida och ammande kvinnor nämns i två olika bilagor. Den ena bilagan innehöll ett absolut förbud, utan föregående riskbedömning. Men den andra bilagan gav tilltåelse att först göra en riskbedömning av arbetet.

Arbetsmiljöverket gjorde i sitt första förslag tolkningen att ett absolut förbud var det som skulle gälla enligt direktivet. Industriarbetsgivarna och Swemin var starkt kritiska. De såg det som att Arbetsmiljöverket plötsligt gjort en kovändning och omtolkat eu-direktivet.

– Det gick stick i stäv med jämställdhetsarbetet i gruvorna. Det underminerade gruvornas riskbedömningar, som om de inte längre var värda något. Det finns ingen statistik eller ny forskning som säger att kvinnorna råkat illa ut i gruvorna. Inte heller har det kommit något påbud från eu om att Sverige har implementerat direktivet fel, säger Åsa Dahlfors, arbetsmiljöexpert på Industriarbetsgivarna, till Arbetarskydd.

Industriarbetsgivarna efterlyste en konsekvensutredning från Arbetsmiljöverket. Och nu presenterar Arbetsmiljöverket en ny bedömning, efter att ha tagit till sig av synpunkterna. Eftersom gruvarbete inte är definierat i direktivet fick Arbetsmiljöverkets jurister göra en samlad bedömning av vad direktivet med dess bilagor säger.

Arbetsmiljöverket har beslutat sig för att föreslå att bestämmelserna i direktivet om gruvarbete under jord ska implementeras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om grundläggande skyldigheter för dig med arbetsgivaransvar – planering och organisering, under rubriken ”Förbud mot att arbeta vid särskilda förhållanden”. Bestämmelsen som Arbetsmiljöverket föreslår ska föras in är denna:

”En arbetsgivare får inte sysselsätta en arbetstagare som är gravid eller ammar i gruvarbete under jord, om en bedömning har visat att arbetet kan innebära risk för skadlig inverkan på graviditeten, amningen eller medföra annan ohälsa.”

Industriarbetsgivarnas Åsa Dahlfors är lättad efter beskedet om att verket omprövat sitt tidigare förslag och i stället i stort sett behåller den ursprungliga tolkningen av direktivet:

”En riskbedömning ska ligga till grund för ett eventuellt förbud för en gravid att gruvarbeta under jord. Precis i linje med vår tolkning av direktivet, som vi påtalade för Arbetsmiljöverket i vår skrivelse”, skriver hon i ett mejl till Arbetarskydd.