Arbetsmiljöansvaret till högsta instans

2019-12-06 00:00 Elisabet Örnerborg  

Kammarrätten friar företaget Cool Company från att betala sanktionsavgift för att en egenanställd saknade fallskydd på taket. Nu överklagar Arbetsmiljöverket.– Det är viktigt att vi får en rättspraxis, säger Elisabeth Lewin på Arbetsmiljöverket.

Den 25 maj 2016 inspekterade Arbetsmiljö­verket ett bygge där en av egenanställnings­företaget Cool Companys anställda arbetade på ett tak. Då det saknades fallskydd och fallhöjden var två meter eller mer krävdes bolaget på 400 000 kronor i sanktionsavgift. Avgiftens storlek beräknades utifrån bolagets samtliga anställda.

Cool Company ville inte betala någon sanktionsavgift.

I förvaltningsrätten menade Cool Company att den aktuella arbetstagaren var egenanställd vilket betyder att han själv tar kontakt med kunderna och själv sätter priset. Cool Company hjälper till med administration och fakturering. Cool Company hade inte haft någon kontakt med slutkunden, det vill säga fastighetsägaren. Det var i stället det bolag som hade anlitats för takarbetet som hade ansvaret för arbetsmiljön och för att takarbetaren använde rätt skydd.

Förvaltningsrätten höll med egenanställningsföretaget. Rätten fann inte stöd för att Cool Company skulle ha haft den aktuella entre­prenaden eller drivit verksamheten där den egenanställde arbetade utan fallskydd.

Arbetsmiljöverket överklagade. Men inte heller kammarrätten ansåg att bolaget skulle betala någon sanktionsavgift i sin dom som kom den 30 oktober.

– Kammarrättsdomen utgår ifrån att det ska finnas ett avtalsförhållande innan det utförs ett arbete, säger Elisabeth Lewin, chef för inspektionsjuristerna på Arbetsmiljöverket.

För att arbetat ska kunna anses utföras för Cool Companys räkning krävs att Cool Company ingår uppdragsavtal med kunden innan arbetet påbörjas, påpekar kammarrätten. Vid tidpunkten för Arbetsmiljöverkets inspektion var bolaget inte avtalspart hos den kunden.

Att Cool Company i efterhand fakturerat arbetet, betalat ut lön och även gjort vissa andra sociala åtaganden i förhållande till takarbetaren har ingen betydelse i sammanhanget.

– Kammarrättens prövning lutar mer åt en arbetsrättslig prövning. Vi vill ju att det ska göras en arbetsmiljörättslig prövning, säger Elisabeth Levin.

Arbetsmiljöverkets enhetschef för inspektionsjuristerna menar att det i dag är oklart vilka arbetsmiljöregler som går att tillämpa på egenanställningsföretag.

– Det handlar om begreppet egenanställning. Det finns ingen rättspraxis för hur långt egenanställningsföretagens arbetsmiljöansvar sträcker sig i dag. Därför är det viktigt att överklaga, säger hon.

Stephen Schad, ordförande för Egenanställningsföretagens branschorganisation, tycker att det är olyckligt att det är just det här fallet som Arbetsmiljöverket driver vidare till högsta instans.

– Det är olyckligt, eftersom det hade blivit fel i avtalssituationen från början. Här hade inte den egenanställda rapporterat in att han upphandlat ett uppdrag. Hade han gjort det hade det varit självklart att vårt medlemsföretag hade haft ett avtal med slutkunden.

Det blev fel från början och det tycker Stephen Schad är en dålig grund för att ta fram praxis på.

– Men kammarrättsdomen visar att vi har en del självkritik att ta till oss. Vi måste bli bättre på att tala om för våra egenanställda hur de upphandlar uppdrag för sina egenanställningsföretags räkning.

Går allt rätt till har egenanställningsföre­taget arbetsmiljöansvar och ska se till att ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Vi ska självklart följa arbetsmiljölagen, säger Stephen Schad.

Arbetsmiljöverket formulerar sitt överklagande

Kammarrättens dom i mål 5725-18 meddelades den 30 oktober 2019. Arbetsmiljöverket överklagade kammarrättsdomen den 20 november 2019 ”in blanco”, undertecknat av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. Verket håller nu på att skriva utförliga skäl till sitt överklagande som sedan ska lämnas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Egenanställda mest i storstäder

Egenanställda har inget eget företag utan fakturerar uppdrag via ett egenanställningsföretag. Egen­anställnings­företaget tecknar avtal med uppdragsgivaren, fakturerar och är arbetsgivare under uppdraget.

Sedan 2011 har antalet egenanställda ökat från 4 340 personer till 44 724 under 2017. Majoriteten av egenanställningarna finns i stor­städerna, men antalet ökar snabbt i hela landet.

Källa: Branschorganisationen Egenanställningsföretagen.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö