Arbetsförmedlingen i region syd riskerar vite

2020-01-24 11:44 Lena Gunnars  

Skyddsombudet för Arbetsförmedlingen i region syd larmade om den dåliga arbetsmiljön i höstas. Arbetsmiljöverket överväger nu att fatta beslut om föreläggande och vite, om arbetsgivaren inte genomför flera åtgärder senast den sista maj.

Skyddsombudet och arbetsgivaren är överens om att situationen är ohållbar i längden, men inte vad gäller hur aktiv arbetsgivaren har varit i att prioritera arbetsuppgifterna.

Som Arbetarskydd tidigare berättat råder obalans mellan krav och de resurser som anställa har tillgång till vid Arbetsförmedlingen Region syd.

Arbetsmiljöverket var den 17 december på inspektion på arbetsplatsen. Nu skriver Arbetsmiljöverket i en underrättelse att det överväger att besluta om ett föreläggande mot arbetsgivaren.

Kraven som Arbetsmiljöverket överväger att ställa på arbetsgivaren gäller arbetsbelastning och prioritering samt kontroll av åtgärder.

För budgetåret 2019 fick Arbetsförmedlingen kraftigt reducerade anslag och flera kontor stängdes och antalet arbetstagare minskade.  Skyddsombuden anser inte att krav och resurser är i balans och att de prioriteringar av arbetsuppgifterna som arbetsgivaren gjort skett på en hög organisatorisk nivå som inte fungerat på sektionsnivå.

Arbetsmiljöverket konstaterar att skyddsombudens framställan består av två delar; den ena omfattar både obalans mellan krav och resurser i arbetet och behov av ändmålsenlig prioritering när tiden inte räcker för alla arbetsuppgifter.  Den andra består av bristande uppföljning av resultatet av vidtagna åtgärder.

Arbetsmiljöverket bedömer att arbetstagarna behöver tydligare prioriteringsordning och få veta vilka befogenheter de har i anslutning till den.

Fler åtgärder behövs för att få bukt med obalansen mellan krav och resurser i arbetet, menar Arbetsmiljöverket, som också konstaterar att arbetsgivaren har brustit i uppföljningen av huruvida de åtgärder som vidtagits haft avsedd effekt.

Arbetsgivaren har till den 11 februari på sig att lämna synpunkter på Arbetsmiljöverkets krav.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö