"Anmäler hot och våld"

2011-03-27 23:00 Linda Nohrstedt  

Therese Olsson är distriktssköterska och jobbar på Vårdförbundet i Kristianstad. Sedan 2005 är hon huvudskyddsombud för den offentliga delen av Primärvården i Skåne. Att minska stressen för den hårt pressade personalen är en av hennes uppgifter.

<p>Måndag 28 februari:</p> <p>Under förmiddagen får jag ett samtal från en företrädare från ett annat förbund. Hon informerar mig om en enhet där man har haft stor tillströmning av akutpatienter på grund av influensatider, vilket har lett till ökad belastning på en redan hårt pressad personalgrupp. </p> <p>Jag tar kontakt med berörd verksamhetschef och begär en del akuta åtgärder, bland annat att man inom det snaraste tar fram en akut handlingsplan och framför allt tydligare riktlinjer för vad som ska prioriteras på enheten. Vi pratar även om hur enheten arbetar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete, här finns förbättringspotential.</p> <p>Jag kontaktar också en inspektör på Arbetsmiljöverket. Vi är eniga om att det finns en problematik eftersom man inte kan definiera ett normalläge på enheten. </p></p> <p><p>Tisdag 1 mars:</p> <p>Jag får ett samtal från en förtroendevald som har frågor kring kränkande särbehandling. Vederbörande har en kollega som under en tid har blivit utsatt för oönskade närmanden på sin arbetsplats. Jag råder dem att omedelbart kontakta närmaste chef och kalla till ett möte redan i dag. Detta måste tas itu med genast. </p> <p>Efter samtalet stämmer jag av med personalavdelningen, som meddelar att handlingsplaner tas fram individuellt. Personalavdelningen och Vårdförbundet har en samsyn kring den akuta handläggningen. Det känns bra.</p> <p>Onsdag 2 mars:</p> <p>Förbereder mig inför ett möte i nästa vecka i Arbetsmiljögruppen på förvaltningsnivå. I gruppen ingår huvudskyddsombuden för de största medlemsgrupperna i förvaltningen samt representanter för arbetsgivaren. </p> <p>Från Vårdförbundet anmäler jag några punkter om dålig ventilation, hot och våld som eskalerar på en enhet och dålig psykosocial arbetsmiljö på några enheter. Vårdförbundet fortsätter att efterlysa en arbetsmiljöcontroller eller liknande, som har det övergripande ansvaret för dessa frågor. Kanske finns det nu en lösning i sikte inom en inte alltför lång framtid.</p> <p>Torsdag 3 mars:</p> <p>Besöker en vårdcentral som har bekymmer i sjuksköterskegruppen på grund av hög arbetsbelastning och brister i kommunikationen. Man saknar tydlighet från verksamhetschefen. </p> <p>Jag har ett bra och konstruktivt samtal med den förtroendevalda på enheten om hur hon bör agera i lokal samverkan på enheten nästa vecka. Vi diskuterar en 6.6a-begäran men beslutar att avvakta till nästa veckas möte.</p> <p>Fredag 4 mars:</p> <p>En inspektör på Arbetsmiljöverket ringer upp mig angående en lokal aktivitet om hot och våld som ska genomföras under våren. Vi har ett bra samtal och det känns positivt. Det är viktigt med god samverkan mellan alla berörda parter i arbetsmiljöfrågorna. </p> <p>Ofta vill vi ju alla mot samma mål, men vi har olika infallsvinklar och roller att förhålla oss till.</p>

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen