Ändrade attityder blev ett framgångsrecept

2017-09-11 00:00 Ulrika Fjällborg  
Namn: Eva Pålsson.Titel: Regionalt skyddsombud.Arbetsplats: Kommunal i Skåne.

Eva Pålsson är regionalt skyddsombud och har jobbat med arbetsmiljöfrågor i 19 år. Hon ser tydliga mandat och professionella samtal som två viktiga redskap i strävan efter en bra arbetsplats.

De redskapen var nyckeln till framgången på en privat vårdarbetsplats med ett hundratal anställda som hon ”renoverade” för ungefär tio år sedan. Problemet var vantrivsel, dåligt bemötande och misstroende.

Eva Pålsson gjorde då Prevents enkät Arbetsplatstermometern som klargjorde problemen. När resultatet kom drog hon det först för ledningen och sedan för skyddsombuden. Redan klockan 13 hade vd kallat alla till ett informationsmöte. Alla kände igen analysen. Med­arbetarna fick eftermiddagen på sig att reflektera och prata i mindre grupper. Klockan 16 hade de ett feedback-möte med alla igen. De som inte ville prata kunde lämna sin åsikt skriftligt.

Resultatet blev ledarutveckling för cheferna och regelbundna workshoper och gruppsamtal om värderingar av en extern samtalsledarkonsult.

Läs också:

Läs mer: Viktigt att chefen är uppmärksam

– Det handlade om attityder. Att bejaka i stället för att döma, att utgå från jaget i stället för andra när man pratar om problem och att lära sig skilja på sak och person, säger Eva Pålsson och exemplifierar hur ett sådant resonemang kan se ut. Det handlar om att säga: ”Jag gillar dig men det ställer till det för mig när du kommer för sent”, i stället för: ”Du är helt hopplös som alltid kommer för sent.”

– Du kan inte ändra på andra, bara på dig själv. All förändring börjar hos dig själv, säger hon.

Att skilja på sak och person blev nyckeln för den här arbetsplatsen. För att det ska fungera behövs det en samtalsledare som kommer utifrån och inte är en del av organisationen.

– Till slut lär sig gruppen samtal på ett professionellt sätt själv. I dag är detta en större och välmående arbetsplats, säger Eva Pålsson.

”Ta in en samtalsledare utifrån”

Eva Pålssons bästa råd: Anlita regelbunden handledning av extern och professionell samtalsledare. Både för enskild coachning av medarbetare, i synnerhet chefer, men också för arbetsgrupper.

Håll återkommande gruppsamtal om värderingar och olikheter för att alla ska lära sig att skilja på sak och person. Så arbetade man förr vid kriser, numera används det som en regelbunden ventil.

Ledarskapsutveckla cheferna – en chef som inte mår bra och inte har resurser och befogenheter kan inte göra ett bra jobb för med­arbetarna.

Ulrika Fjällborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö