Arbetsmiljö

Får vi anmäla våld från en boende som är missbrukare?

En boende med drogmissbruk har utsatt personal för våld. Ska det anmälas? Foto: Anders Wiklund/TT
En boende med drogmissbruk har utsatt personal för våld. Ska det anmälas? Foto: Anders Wiklund/TT
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Rickard Lindberg Foto: Peter Knutson
Glenn Bergenstoff
Glenn Bergenstoff
Maria Steinberg
Maria Steinberg

EXPERTFRÅGA. Vi har på min arbetsplats, som är en gruppbostad, blivit utsatta för våld från en boende som har ett drogmissbruk. Vår arbetsgivare säger att vi inte får anmäla det här missbruket eftersom det inkräktar på sekretessen. Vad ska vi göra?  

Publicerad

Rikard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen: 

– När man arbetar med människor, med en drogproblematik, finns det alltid en risk att hotfulla situationer uppstår. Utifrån arbetsmiljölagen har arbetsgivaren en skyldighet att anmäla våldsamma händelser. En anmälan till Arbetsmiljöverket innehåller däremot inga känsliga personuppgifter utan klargör enbart att våld har förekommit. 

Vid en anmälan kan Arbetsmiljöverket dock komma ut till arbetsplatsen för att undersöka om något ytterligare kan göras för att undvika att situationer uppkommer, men det är arbetsgivaren som själv ska utreda händelser och upprätta riskbedömningar. Jag föreslår att ni ser över era rutiner när det gäller anmälan. Utred även incidenter och händelser i ert förebyggande arbete.   

Glenn Bergenstoff, arbetsmiljötekniker på Arbetsmiljöcenter AB:  

– Det kan alltid vara lite känsligt när man jobbar hemma hos någon. Men du eller ni får aldrig låta det äventyra er säkerhet. 

Om ni har en arbetsgivare som nekar er att göra anmälan, så föreslår jag att ni själva gör en anmälan. Det kan göras anonymt om ni absolut inte vill att det kommer fram att det kommer från er. 

Det verkar på din frågeställning som om att det skulle kunna påverka er menligt. Sen tycker jag att ni skall vända er till ert regionala skyddsombud och er fackliga organisation. 

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet: 

– En arbetstagare som utsätts för våld, misshandel i sitt arbete ska först och främst anmäla skadan till sin arbetsgivare. Denne ska, om det är en svårare personskada utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket, enligt arbetsmiljölagen kapitel 3, paragraf 3a. Arbetstagaren har naturligtvis rätt att anmäla misshandeln till polisen. Orsaken till brottet, som skulle kunna bero på drogmissbruk, får polisen utreda. Arbetstagaren uppger var denne arbetar, men ska inte gå in på förövarens eventuella diagnoser, som kan vara drogmissbruk. Tänk på att det finns en särskild reglering om våld, i Arbetsmiljöverkets föreskrift, 1993:2, Våld och hot i arbetsmiljön. Den ska följas.