Arbetsmiljö

Sommargäster i Båstad pressar äldreomsorgen

Sommargäster som har hemvård i sina hemkommuner har rätt till det också där de sommarbor. Foto: Alamy/IBL Bildbyrå
Sommargäster som har hemvård i sina hemkommuner har rätt till det också där de sommarbor. Foto: Alamy/IBL Bildbyrå

Cheferna inom äldreomsorgen i Båstads kommun har det mycket tufft, enligt Arbetsmiljöverket. Och enligt dem själva är situationen omänsklig. En förklaring till det: sommargästerna.

Publicerad

Sommargäster som beviljats hemvårdsinstaser i sina hemkommuner har rätt till det också när de sommarbor i Båstad.

De kommer ofta med kort varsel. 

”Enligt enhetscheferna tar det mycket tid och är komplicerat att planera och genomföra hemvårdsinsatser för sommarboende. Enhetscheferna uttrycker att situationen som de befinner sig i på sommaren är omänsklig”, skriver Arbetsmiljöverket efter att ha varit och inspekterat i Båstad.

Inte minst är det mycket svårare att ge omvårdnad i en trång sommarstuga med litet utrymme för till exempel hjälpmedel.

”Ändå kopieras insatserna i det riktiga boendet utan att på nytt bedömas enligt förutsättningarna i sommarhemmet.”

En stor del av hemvårdens enhetschefers tid går åt till rekrytering och bemanningsfrågor. Därför hinner de inte med att vara ett stöd för sina medarbetare.

Verksamhetschefen för Vård och omsorg uppgav att hälften av hennes tid gick åt till att träffa och prata med politiker. En av enhetscheferna har 43 fast anställda medarbetare plus ett antal timanställda.

Grundbemanningen inom äldreomsorgen i Båstad räcker helt enkelt inte till, sammanfattar Arbetsmiljöverket.

Kommunen åläggs nu att undersöka arbetsförhållandena för samtliga chefer inom vård och omsorg. Räcker de resurser de har till sitt förfogande för att göra det som krävs av dem, är frågan.

Den undersökningen – med förslag på förbättringar – vill Arbetsmiljöverket ha senast den 18 januari vid ett vite på 100 000 kronor.

Rätt till vård under tillfälliga vistelser

Det var i juli 2015 som Båstads kommun gick med på att bevilja bistånd vid tillfälliga vistelser, efter föreläggande från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Enligt socialtjänstlagen ska tillfälliga besökare inte kunna nekas bistånd som de beviljats i sina hemkommuner. (Källa: IVO)