Arbetsmiljö

MTR kräver rapport efter toabesök längre än tre minuter

Om stationsvärdens toalettbesök tar mer än tre minuter väntar rapportskrivande. Foto: TT-Bild

(Uppdaterad) Som stationsvärd för pendeltågen i Stockholm gäller det att kunna hålla sig - i uppåt en timme. Och sedan vara blixtsnabb på toa för att slippa fylla i en rapport. – Att skriva rapport varje gång man varit på toaletten upplevs som integritetskränkande, rapporterar skyddsombudet.

Publicerad

Arbetsmiljöchefen på MTR uppger att han inte kände till problemen innan Arbetarskydd uppmärksammade anmälan som lämnades in till arbetsmiljöverket i förra vecka.

Det händer att stationsvärdarna vid Stockholms pendeltåg måste vänta upp till en timma – ibland längre - innan de kan få en avlösare för att gå på toaletten, skriver Seko Pendelklubbens skyddsombud till arbetsgivaren MTR.

– Stressen ökar när man samtidigt ska ge service till resenärerna.

Arbetsgivaren vill också ha en rapport om toabesöket varit längre än tre minuter.

– Att skriva rapport varje gång man varit på toaletten upplevs som integritetskränkande.

På vissa stationer får stationsvärdarna ingen avlösning för matrast.

Skyddsombudet kräver bland annat att det inte ska ta mer än fem minuter för att få fram en ersättare då tågvärdarna behöver uppsöka en toalett.

Trots att Seko skyddsombud tidigare lämnat in en framställan till arbetsgivaren MTR om de upplevda arbetsmiljöproblemen har Lars Nyström, arbetsmiljöchef på MTR Nordic, inte haft någon kännedom om de upplevda arbetsmiljöproblemen.

– Jag fick veta detta först genom media. Jag önskar naturligtvis att vi kan ta diskussionen internt då det tycks vara en brist i kommunikationen.

– VI har tagit upp detta vid flera tillfällen tidigare. Vi har försökt med samverkan som man ska. Men ingenting har hänt, så nu tar vid det till Arbetsmiljöverket, kommenterar huvudskyddsombudet Tomas Gustafsson, till Sekotidningen.

MTR har haft samma rapportrutiner sedan december 2016 då man tog över driften av pendeltågen. SL ställde då nya och högre krav när det gäller intäktssäkring i uppdragsavtalet än för tidigare operatörer. Ett av kraven är att spärrlinjen skall vara bemannad under hela stationens öppethållande, i annat fall riskerar operatören vite.

Enligt Lars Nyström kan spärrlinjen givetvis av olika skäl behöva lämnas obemannad, det kan vara en resenär som behöver assistans, en olyckshändelse eller att medarbetare har behov av att besöka toaletten. Enligt avtalet med SL måste varje sådant fall där spärren varit obemannad markeras i ett rapporteringssystem med klockslag och orsak. Den informationen ligger till grund för månatliga rapporter till trafikförvaltningen så att man exempelvis ska kunna kontrollera om en resenär passerat en obemannad spärr eller inte vid en eventuell biljettkontroll.

– Vi har rastavlösare som värdarna kan ringa in men också tillgång till rörlig personal på stationerna. Men det är självklart att om man inte får tag på en avlösare och man måste gå på toaletten så får man lämna spärren, säger Lars Nyström.

De åtgärder som Lars Nyström nu kommer att vidta är att i första hand förtydliga i kommunikationen.