Arbetsmiljö

Färre utbrända med ny hållbar arbetsmetod

Professorerna Jane Sandall, Della Forster och Helen McLachlan besökte Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge under en temadag om caseload midwifery. Foto: Christine Olsson/TT

Forskning. Tre internationellt kända forskare på området caseload-midwifery gästade nyligen Stockholm och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. De redovisade fördelar för både mammor och barnmorskor.

Publicerad

Professor Jane Sandall från King’s College i London var en av de tre forskarna som besökte Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge under temadagen om vårdmodellen caseload midwifery. Hon talade på temat ”Hur kan modeller som innebär kontinuitet i mödra- och förlossningsvården göra skillnad?”.

Jane Sandall lyfte fram forskning som visar att barnmorskor inom caseload midwifery i mindre grad drabbas av utbrändhet. De är mer tillfredsställda med sitt arbete jämfört med barnmorskor som arbetar med andra former av skiftbaserade scheman. Även nyutbildade barnmorskor som börjar arbeta i modellen och får stöd i arbetet upplever fördelar. De är också mycket nöjda med sitt arbete.

Ur barnmorskans synvinkel är det viktigt att modellen innehåller flera olika delar, som exempelvis möjligheten att vara med i ett sammanhang samtidigt som de får utrymme att styra sitt eget arbete. Tydliga gränser mellan ledighet och arbete, strukturerade möten och en arbetsplats är också viktigt. Även stöd hemifrån har betydelse för risken att drabbas av utbrändhet.

Jane Sandall har undersökt kulturella och sociala faktorers påverkan på hur mödra­vården och förlossningsvården är organiserad. Hon spaltar upp vad som är viktigast för att bygga upp en hållbar struktur kring caseload midwifery, modeller som även fått genomslag i WHO:s rekommendationer.

Hon lägger på en overhead-bild framför åhörarna i konferenslokalen medan hon understryker vikten av att barnmorsketeamet runt kvinnan inte är för stort.

– Om gruppen är större än fyra till sex barnmorskor blir det svårt att erbjuda kvinnan kontinuiteten, säger hon.

I Storbritannien görs stora satsningar på att förbättra mödra- och förlossningshälsovården, berättar Jane Sandall. Hon hänvisar till en nationell genomgång av mödra- och förlossningsvården i Storbritannien med förslag på förbättringar. Där lyfts bland annat fram att alla kvinnor bör ha en barnmorska som är en del av ett mindre team. Barnmorskorna i teamet ska känna kvinnan och familjen väl och erbjuda kontinuitet hela vägen, från mödravård till eftervård.

Under konferensen i Huddinge medverkade även två andra internationellt kända forskare på området, professorerna Della Forster och Helen McLachlan från La Trobe-universitetet i Melbourne i Australien.

Helen McLachlan talade om hur man arbetar med att förbättra hälsan hos kvinnor och barn bland Australiens ursprungsbefolkning, aboriginerna. Detta med hjälp av en kontinuerlig mödra- och förlossningsvård för individen.

Della Forster undersöker förutsättningarna för att göra en internationell studie som ska ge svar på om caseload midwifery förbättrar mödra- och förlossningsvården för emigranter och flyktingar.