Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket överklagar beslut om munskydd

SERAFENFALLET. – Vi står fast vid vårt beslut att personalen ska ha det skydd som behövs för att inte bli smittade och sjuka, i det här fallet vätskeavvisande munskydd och visir vid patientnära arbete, säger Anna Varg, chefsjurist på Arbetsmiljöverket.

Publicerad

Som Arbetarskydd berättat i maj tog Arbetsmiljöverket beslutet att personalen på Serafens äldreboende ska bära visir och vätskeavvisande munskydd i patientnära arbete med patienter som misstänks eller konstaterats smittade av det coronaviruset. Beslutat fattades efter ett skyddsombudsstopp.

Men Stockholms kommun, överklagade och Förvaltningsrätten upphävde beslutet. Förvaltningsrätten ansåg att begreppet ”patientnära arbete”var otydligt. Rätten tog inte ställning till  själva sakfrågan; kravet på skyddsutrustning.

Arbetsmiljöverket överklagade till kammarrätten, som inte tillät prövning. Nu fortsätter Arbetsmiljöverket att driva processen och yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i ärendet.

– Vi driver den här processen vidare eftersom vi vill få sakfrågan prövad. Vi har ställt liknande krav på att personalen ska ha den skyddsutrustning som behövs, så som munskydd och visir, i patientnära arbete i fler ärenden, säger Anna Varg, i ett pressmeddelande.