Arbetsmiljö

Nya riktlinjer: Håll avståndet på arbetsplatser

Socialminister Lena Hallengren (S) ska hålla presskonferens tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Foto: Anders Wiklund/TT
Socialminister Lena Hallengren (S) ska hålla presskonferens tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Foto: Anders Wiklund/TT

Folkhälsomyndigheten har färdigställt riktlinjer för hur man ska agera i vardagen. Det är en övergripande samling råd, enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. – Det är var och ens ansvar att minska smittspridningen, säger han.

Publicerad

– Att följa riktlinjerna och förhindra smittspridningen är en skyldighet. Man har en skyldighet att följa detta. Det är alltså inte frivilligt, säger Johan Carlson.

Däremot finns det inga sanktioner mot de som bryter mot reglerna.

På arbetsplatser ska man hålla avståndet, ge god hygien och försöka medge att medarbetarna arbetar hemifrån och anpassar arbetstider för att undvika rusningstrafiken. Man ska undvika att åka med kollektivtrafiken och handla i butiker eller vistas på platser med mycket folk.

Gällande kollektivtrafiken säger Johan Carlson att företag, som exempelvis sköter busstrafiken, inte ska ställa in trafik för att spara pengar.

– Man bör se över och begränsa antalet passagerare per fordon i kollektivtrafiken och informera passagerarna om hur de ska minska risken till smittspridning.

Föreningsstämmor och andra möten bör skjutas upp eller ske digitalt, säger Johan Carlson.

Fakta: Nya allmänna råd

Folkhälsomyndigheten har sammanställt nya allmänna råd för att minska smittspridningen av covid-19 i Sverige:

  • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.
  • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
  • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
  • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt.
  • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.

Källa: Folkhälsomyndigheten